Dagsordener og referater

Her finder du dagsordener og referater fra byrådet og alle udvalg, råd og nævn i Randers Kommune.

Her kan du læse åbne dagsordener og referater fra møder i Randers Kommunes Byråd og politiske udvalg mv. fra 2012 frem til i dag.

Har du har spørgsmål, kan du skrive til randers.kommune@randers.dk.