Dagsordener og referater

Her finder du dagsordener og referater fra byrådet og alle udvalg, råd og nævn i Randers Kommune.

Her kan du læse åbne dagsordener og referater fra møder i Randers Kommunes Byråd og politiske udvalg mv. fra 2012 frem til i dag.

Har du har spørgsmål, kan du skrive til randers.kommune@randers.dk

BEMÆRK: Byrådsmøde den 27. april 2020 bliver afholdt over Skype på grund af forbuddet mod at forsamle sig fysisk over 10 personer. Dette virtuelle byrådsmøde kan du følge med i via www.randers.dk/live  

Byrådsmødet starter kl. 16.