Erhvervs- og turismepolitik

Vedtaget i 2018

Foto: Bo Amstrup

Erhvervs- og turismepolitikken skal sikre rammer, der understøtter virksomhedernes drift og udvikling.

Politikken handler om, hvordan Randers Kommune sikrer, at det lokale erhvervsliv har rammer, hvor virksomheder kan vækste og skabe arbejdspladser, og hvordan Randers Kommune kan bidrage til at skabe bedre vilkår for turismeerhvervet.