Kønsligestillingspolitik

Vedtaget i 2021

Alle uanset køn, identitet og seksuel orientering skal have lige muligheder og fri livsudfoldelse i leg, uddannelse, arbejde, familieliv og samfundet generelt.

Politikken skal understøtte, at alle i Randers kommune såvel børn, unge og voksne samt kommunens medarbejdere og ledere har mulighed for at udleve dem, de er, og leve det liv, de ønsker.

Politikken skal inspirere til en mangfoldig forståelse af køn, identitet og seksualitet og ligeledes inspirere til at være nysgerrig og stille spørgsmål ved vante måder at gøre ting på.