Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem parterne i alment boligbyggeri. Både lejere og udlejere (boligforeninger) kan indbringe sager.

Et beboerklagenævn er en domstolslignende administrativ myndighed, der træffer afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene udlejningsejendomme.

Beboerklagenævnet er selvstændig i forhold til Randers Kommune.

Medlemmer

Beboerklagenævnet består af en jurist, som er formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.

Formand: Cand. jur. Steen Jørgensen
Suppleant: Lektor Susanne Kier

Medlem: Forretningsfører Pia Hesselvig, indstillet af kommunens almene boligorganisationer
Suppleant: Forvaltningskonsulent Karin Jensen

Medlem: Fuldmægtig Stefan Heilskov-Rousing indstillet af Randers Lejerforening
Suppleant: Bent Laursen

Socialt sagkyndig: Socialrådgiver Erling Emil Christensen
Suppleant: Socialrådgiver Birgitte Sander