Beredskabskommission

Beredskabskommissionen udgør den øverste, politisk udpegede ledelse af Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland.

Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner har samordnet det kommunale redningsberedskab under navnet Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland.

Beredskabskommissionen består af følgende medlemmer:

  • Formand Nils Borring (Borgmester Favrskov Kommune)
  • Næstformand Torben Hansen (Borgmester Randers Kommune)
  • Ole Bollesen (Borgmester Syddjurs Kommune)
  • Jan Pedersen (Borgmester Norddjurs Kommune)
  • Jens Meilvang (udpeget af byrådet i Norddjurs Kommune)
  • Niels Kallehave (udpeget af byrådet i Favrskov Kommune)
  • Helle Kyndesen (Politidirektør i Østjylland)
  • Jan Møller Nielsen (observatør for medarbejderne)
  • Jan Lindstrøm (observatør for de frivillige)

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl har ansvaret for den daglige drift og udvikling af Beredskab & Sikkerhed. Beredskabsdirektøren varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen.

Dagsordener og referater

Se dagsordener og referater fra Beredskabskommissionen på Beredskab & Sikkerheds hjemmeside.

Kontakt

Beredskab & Sikkerhed
Vestergrave 30
8900 Randers C
Telefon: 89 152 112
E-mail: post@bsik.dk