Gudenåkomitéen

Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem syv kommuner, der ligger langs Gudenå (Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted).

Komitéen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse og rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem.

Gudenåkomitéens formålet er blandt andet at koordinere indsatserne for et bedre vandmiljø og de rekreative interesser på tværs af kommunegrænserne. Gudenåkomitéen består af ét kommunalt bestyrelsesmedlem fra hver medlemskommune.