Sådan styres kommunen

Randers Kommune ledes af byrådet. Den daglige ledelse varetages af borgmesteren, som er udnævnt af byrådet.

Byrådet har under sig økonomiudvalget og en række stående fagudvalg.

Desuden findes der en række andre udvalg, råd og nævn.

Borgmesteren er født formand for økonomiudvalget.

Randers Kommune styres efter de paragraffer, der står i styrelsesvedtægten for kommunen og forretningsordenen for byrådet. De er begge vedtaget af Randers Byråd.