Udvalg

Randers Byråd har nedsat stående udvalg, som hver især varetager opgaver inden for et bestemt fagområde.

Udvalgene kan selv træffe en række beslutninger og afgørelser, ligesom de kan lave indstillinger til byrådet.

Udvalgenes opgaver defineres af byrådet.

Økonomiudvalget har ni medlemmer, mens de øvrige udvalg har syv medlemmer. Alle medlemmer sidder i byrådet.

Formændene for udvalgene har træffetid på administrationsbygningen på Laksetorvet.

Under hvert udvalg kan du læse mere om udvalgets arbejde og sagsområder samt se udvalgsformandens træffetider, mødekalender, dagsordener og referater.