Erhvervs- og planudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det udviklingsmæssige område.

Formand: Claus Berggren

Træffetid: Efter aftale

Næstformand: Karen Lagoni

Erhvervs- og planudvalget varetager opgaver vedrørende:

  • fysisk planlægning
  • køb og salg af fast ejendom
  • klima- og energibyudviklingsprojektet ”Byen til Vandet”
  • erhvervsudvikling m.v.
  • turisme
  • støttet boligbyggeri.

Erhvervs- og planudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

  • kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner for de ovennævnte og evt. andre udviklingsmæssige områder i samarbejde med økonomiudvalget
  • køb, salg og fast ejendom.

Dagsordner og referater

Erhvervs- og Planudvalgets forretningsorden