Landdistriktsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende landdistrikter.

Formand: Anne Hjortshøj

Træffetid: Efter aftale. Du kan bestille tid hos Søren Degn-Pedersen, chef for Stab og Bæredygtighed på 2022 0242 eller mail soren.degn-pedersen@randers.dk

Næstformand: Lars Søgaard

Landdistriktsudvalget varetager opgaver vedrørende:

  • landdistriktsudvikling
  • bosætningsforhold i landdistrikterne
  • by- og områdefornyelse samt pulje til indsats mod dårlige boliger
  • tilskud til LAG-projekter
  • initiering, implementering og koordination af konkrete udviklingsprojekter inden for udvalgets opgaveområde
  • samarbejde med offentlige og private operatører og aktører inden for udvalgets opgaveområde
  • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

  • landdistriktspolitik
  • andre planer eller politikker inden for udvalgets opgaveområde
  • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag til bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.

Dagsordner og referater

Landdistriktsudvalgets forretningsorden