Skole- og uddannelsesudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens skole- og uddannelsesmæssige opgaver.

Formand: Lise-Lotte Leervad Larsen

Træffetid: Efter aftale. Du kan bestille tid på tlf. 8915 1074.

Næstformand: Bo Ratz

Udvalget varetager opgaver vedrørende:

 • folkeskoler, skolefritidsordninger og ungdomsskolen
 • samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne
 • unges påbegyndelse af og fastholdelse på ungdomsuddannelse
 • fritidshjem og klubber
 • helhedsplan for Nordbyen
 • uddannelsesvejledning for unge
 • pædagogisk og psykologisk rådgivning
 • SSP-samarbejde
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, bortset fra den del af vedligeholdelsen som henlægges under miljø- og teknikudvalget.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • sektorplaner inden for skole- og uddannelsesområdet i samarbejde med økonomiudvalget
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag til bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.

Dagsordner og referater

Skole og uddannelsesudvalgets forretningsorden