Europa-Parlamentsvalg

Danmark er med i Den Europæiske Union, og danskerne skal derfor vælge danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Der skal vælges 15 danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Der afholdes valg hvert femte år, og næste valg foregår den 9. juni 2024.

Valget til Europa-Parlamentet er et direkte valg. Det betyder, at det alene er den danske befolkning og ikke f.eks. Folketinget, der beslutter, hvem der skal sidde som danske repræsentanter. Valget til Europa-Parlamentet er det eneste direkte valg i den Europæiske Union.

Klager over valget

Enhver vælger kan klage over et afholdt valg til Europa-Parlamentet, hvis man f.eks. har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Hvis du ønsker at klage, skal dette ske senest en uge efter valget. Klagen skal sendes til indenrigs- og sundhedsministeren, men bliver afgjort af Folketinget.

Kontakt Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Randers Kommune videregiver personoplysninger på stemmeberettigede borgere, som er optaget på valglisten for Randers Kommune. Valglisten videregives til Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, til brug for et forskningsprojekt, der kortlægger valgdeltagelsen.

Valglisterne vil blive overført til Danmarks Statistik, hvor de vil blive beriget med baggrundsdata tilgængelig i Danmarks Statistiks Forskerservice. Gennem Danmarks Statistiks Forskerservice vil valglisterne blive analyseret i anonymiseret form og være underlagt Danmarks Statistiks krav til, at ingen analyse må offentliggøres, der muliggør identifikation af enkeltindivider.