Stemmeret til valget

Læs hvilke betingelser du skal opfylde for at have valgret (stemmeret) til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet.

For at kunne stemme til en national folkeafstemning skal du have valgret til Folketinget og være optaget på valglisten. For at have valgret til Folketinget (og dermed også til nationale folkeafstemninger) skal du på afstemningsdagen:

  • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • være fyldt 18 år
  • have fast bopæl i riget
  • ikke være umyndig.

Personer, der er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, stk. 1, 1. pkt., anses for umyndige og har dermed ikke valgret til folkeafstemningen.

Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR, kan du kun optages på valglisten, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset opholdet i udlandet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Hvis du bor i de dele af riget, hvor folkeafstemningen ikke afholdes, dvs. på Færøerne eller i Grønland, har du som udgangspunkt ikke valgret til folkeafstemningen. Du kan dog efter ansøgning blive optaget på den såkaldte nordatlantvalgliste.

Du kan læse mere om valgret til folkeafstemningen på Indenrigsministeriets hjemmeside.

Stemmeret hvis du flytter

Hvis du flytter til Randers Kommune senest tirsdag den 17. maj 2022 og senest denne dag har anmeldt flytning, bliver du optaget på valglisten i Randers Kommune og ikke din fraflytningskommune. Flytter du til Randers Kommune senere end denne dag, vil du dog skulle stemme i din fraflytningskommune. Alternativt kan du brevstemme.

Hvis du flytter fra Randers Kommune senere end tirsdag den 17. maj 2022, forbliver du optaget på valglisten i Randers Kommune og skal således på afstemningsdagen stemme på det valgsted, du har været tilknyttet her. Alternativt kan du brevstemme.

Hvis du senere end tirsdag den 17. maj 2022 flytter inden for kommunen, forbliver du også optaget på valglisten på din tidligere bopæl. Hvis du vil stemme på afstemningsdagen, skal du dermed stemme på dit "gamle" afstemningssted og ikke det afstemningssted, der er tilknyttet din nye bopæl. Alternativt kan du brevstemme.

Sådan stemmer du på valgdagen

Inden valget får du tilsendt et valgkort. Det skal du tage med på valgdagen til det afstemningssted, der står på kortet.

Læs mere om valgkortet.

Sådan foregår afstemningen på valgdagen.

Se Randers Kommunes afstemningssteder.