Fakta om valget

Antal stemmeberettigede, afgivne stemmer og andre faktuelle oplysninger om kommunalvalget i Randers Kommune finder du her.

Der var 79.010 stemmeberettigede til valget og af dem var der 4.209, der brevstemte inden valgdagen. I alt stemte 51.016 svarende til en valgdeltagelse på 64,6 procent.

Stemmerne blev afgivet på 30 forskellige valgsteder. Det største var Søndermarksskolen (6.515) - og det mindste Jebjerg Forsamlingshus (684).

På valgstederne sørgede over 500 valgtilforordnede og stemmeoptællere for afviklingen af valget.

Der var opstillet 160 kandidater til valget. Kandidaterne fordelte sig på 13 forskellige partier og lister.

På valgdagen blev stemmeprocenten opgjort hver time. Ved kommunalvalget i 2017 var stemmeprocenten 70,7. Højeste stemmeprocent var Hornbækhallen med 82,3 - laveste var Fritidscentret med 58,4.