Aftalt fravær (§ 56 aftale)

Hvis en medarbejder har forhøjet risiko for fravær fra sit arbejde på grund af langvarig eller kronisk sygdom, kan der blive lavet en såkaldt § 56 aftale.

Aftalen hedder sådan, da reglerne står i sygedagpengelovens § 56.

En § 56 aftale betyder, at du får refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede fra medarbejderens første fraværsdag. På den måde vil medarbejderens sygdom ikke belaste dig økonomisk – for eksempel hvis en medarbejder lider af migræne og på den baggrund har mange sygedage.

En sådan aftale kan gælde for en medarbejder i op til to år ad gangen.

§ 56-aftale til behandlingsforløb

Det er også muligt at få lavet en § 56-aftale – typisk af mere midlertidig karakter - til behandlingsforløb, så det hverken skal afholde dig fra at ansætte eller beholde en medarbejder, selvom personen skal i behandling.

Der er to muligheder for at få lavet en sådan aftale: Enten hvis det på ansættelsestidspunktet er planlagt, at medarbejderen skal indlægges eller i ambulant behandling. Eller, hvis du inden for det seneste år har udbetalt sygedagpenge til medarbejderen i 21 dage for den sygdom, som nu kræver behandling.

Fraværende i mindst ti dage om året

Du skal lave § 56-aftalen sammen med medarbejderen, og herefter skal den godkendes af Jobcenter Randers. For at få godkendt aftalen skal der være en klar forventning om, at medarbejderen vil være fraværende i mindst ti dage i det følgende år på grund af sin sygdom.

Du vil naturligvis kun få dækket udgifterne til sygedagpengene, når fraværet skyldes den sygdom, som er nævnt i aftalen. Udgifterne vil altså ikke blive dækket, hvis medarbejderen bliver syg af andre årsager.

Aftalt fravær for selvstændig erhvervsdrivende (§ 58a aftale)

Også selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at lave en aftale om fravær. Betingelsen er, at man har en langvarig eller kronisk sygdom, der giver forøget sygefravær (mindst 10 dage om året). Aftalen betyder, at der er ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag, når det er på grund af den sygdom, der står i aftalen.