Job og handicap

Op mod 20 % af befolkningen har et handicap. Mange af dem arbejder helt på linje med alle andre, men for nogen betyder handicappet, at der er opgaver, de ikke kan løse.

Har eller får du en medarbejder i den situation, kan du benytte dig af forskellige ordninger. Ordningerne er med til at sikre, at der bliver kompenseret for de mangler, den handicappede har, og på den måde får medarbejderen de samme muligheder som alle andre.

Assistance til arbejde

En personlig assistent kan hjælpe en handicappet medarbejder med konkrete arbejdsopgaver. Det kan for eksempel være hjælp til tunge løft, hjælp til at udfylde papirer eller tolkebistand.

Ordningen fungerer på den måde, at den personlige assistent bliver ansat på arbejdspladsen. Det kan være en anden medarbejder, som har mulighed for at gå op i timer, eller det kan være en person, der bliver hentet udefra.

I det antal timer, personen fungerer som assistent, dækker Jobcenter Randers lønudgifterne. Jobcenteret kan dække op til 20 timer om ugen og i helt særlige tilfælde mere.

Som udgangspunkt bliver den personlige assistent ansat i et år ad gangen, men der kan aftales andre længder. På den måde bliver der taget højde for, om hjælpen stadig er den rigtige i forhold til det handicap, medarbejderen har.

Arbejdsopgaverne skal passe til handicappet

For at en handicappet medarbejder kan få personlig assistance er det et krav, at den handicappede selv kan udføre det indholdsmæssige i arbejdet. Lidt forenklet sagt betyder det, at en tømrer, der har mistet begge arme, efter al sandsynlighed ikke vil kunne få en personlig assistent. Omvendt er det ret sandsynligt, at en tømrer med rygproblemer vil kunne få en personlig assistent til tunge løft.

Hjælpemidler

Hvis en handicappet medarbejder har behov for særlige redskaber til at løse sine opgaver, er der muligheder for at få dækket udgifterne.

Det er muligt at få dækket udgifter til helt specielle arbejdsredskaber eller til mindre ændringer af indretningen på din arbejdsplads. Betingelsen er, at de hjælpemidler, der bliver søgt om, ikke må være noget, man normalt kan finde på en arbejdsplads.

Samtidig skal hjælpemidlerne eller den specielle indretning kompensere for den begrænsning i arbejdsevnen, den handicappede medarbejder har.

Tilskud eller udlån

Jobcenter Randers kan enten bevillige hjælpemidler som tilskud eller udlån. Hvorvidt du kan få hjælpemidler eller tilskud til arbejdspladsindretning vil blive vurderet efter, at du har afleveret din ansøgning.