Rundbordssamtale

En sygdom kan skabe masser af usikkerhed både for dig som arbejdsgiver og den sygemeldte. Derfor kan en rundbordssamtale være en rigtig god ide.

Under en rundbordssamtale får du og medarbejderen mulighed for sammen at tale om sygdommen og perspektiverne for fremtiden og dermed rydde usikkerheden af vejen.

En samtale mellem relevante parter

Rundbordssamtalen er en samtale mellem dig, den sygemeldte medarbejder og andre relevante personer – for eksempel tillidsmanden, en fastholdelseskonsulent fra Jobcenter Randers eller en repræsentant fra fagforeningen.

Der kan blive afholdt rundbordssamtaler på forskellige tidspunkter og flere gange under en medarbejders sygdomsforløb. Både for at gøre status, for at få lagt en plan for medarbejderens tilbagevenden til arbejdsmarkedet og for at få afklaret den fremtidige jobsituation.

Hvad en rundbordssamtale helt præcist munder ud i er naturligvis forskelligt fra gang til gang. Men det kan være, at muligheder som delvis raskmeldingomplacering på arbejdspladsenog fleksjob bliver drøftet. En rundbordssamtale må under alle omstændigheder ikke have til formål at få medarbejderen afskediget.