Social Ansvarlighed (CSR)

CSR (Corporate Social Responsibility) handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed og tager medansvar for samfundet. Din virksomhed kan tage et medansvar og gøre en forskel ved at hjælpe ledige i gang på arbejdsmarkedet.

Indenfor beskæftigelsesområdet handler social ansvarlighed om, at tage ansvar for virksomhedens nuværende medarbejdere (trivsel, opkvalificering og fastholdelse) samt at inkludere udsatte ledige, som har svært ved at varetage et ordinært job.

Randers Kommune har en ambition om at styrke og fremme CSR-samarbejdet med lokale virksomheder i forhold til arbejdskraft og flere rummelige arbejdspladser.
Vi vil gerne inkludere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, og samtidig skabe værdi for lokale virksomheder.

Socialt ansvar betaler sig

Virksomheden bidrager til lokalsamfundet ved at tage et socialt ansvar – men det er samtidig en investering i virksomheden, der betaler sig på den lange bane.

Undersøgelser viser nemlig, at virksomheder med en social ansvarlig profil har lettere ved at rekruttere nye medarbejdere og tiltrække nye kunder. Samtidig styrkes medarbejdernes engagement, tryghed og sammenhold. 

Udviklingen går henimod at arbejdskraften bliver sparsom de kommende år, så ved at åbne op for en bredere og mere rummelig rekruttering og sætte social ansvarlighed på dagordenen, er man også med til at sikre arbejdsstyrken i fremtiden.

Hvad siger lokale virksomheder om at tage et socialt ansvar?

”CSR-jobs er helt perfekt til nogle af de opgaver, vi har, der kan klares på få timer. Det er ikke altid 37 timers stillinger, der skal eller kan bære en virksomheds samlede medarbejdersammensætning. Der er eksempelvis opgaver, der SKAL laves på samme tid, og der giver de her små timetalsansættelser god mening.”
REMA1000, Nørre Boulevard.

”Det er ikke op ad bakke at tage et socialt ansvar – det giver tværtimod noget. Hvis ikke han er der, så skal nogle andre gå fra deres opgaver til at lave hans opgaver. Hans funktion frigiver en andens hænder til produktion. Han har en stor værdi for os. Det, han laver, er meningsfuldt arbejde, og det giver mening for os både socialt men naturligvis også, hvis man skal kigge på bundlinjen”
CO4 MASKINFABRIK A/S

”Man burde i højere grad benytte sig af de kompetencer, mennesker har, og de muligheder, de kan bidrage med hos virksomhederne, også når vi taler om mennesker, der arbejder få timer. De skal ikke gå ledige. De har simpelthen for meget at byde ind med. Min holdning er, at alle kan noget. Og det de kan, skaber værdi for os”
COMPFITT A/S

”I de effektive timer kan en ansat på færre timer bidrage til hverdagen, og derved er det ikke så usikkert at ansætte i forhold til ordre eksempelvis. Vi havde ikke brug for en fuldtidsmedarbejder mere hos os, men vi havde stadig behov for mere arbejdskraft. For os gav det mening at ansætte en på færre timer”.
FABRIKA A/S

”Selvom jeg ikke som butikschef har et økonomisk udbytte som sådan, så mener jeg stadig, det gør en forskel at tage et socialt ansvar og tilbyde pladser til eksempelvis nogle, der kan arbejde i færre timer. Jeg oplever, at jeg får en pænere butik, og det i sig selv giver et øget salg af varer, som måske kan betyde, at der er økonomi til et job”
REMA1000, DRONNINGBORG

”Vi har øget vores effektivitet og løst opgaver på en ny måde. Vi har fået en super dygtig medarbejder, som er med til at øge vores effektivitet og samtidig løfte opgaver, som vi ikke fik løst optimalt tidligere. Dette har været medvirkende til at videreudvikle vores virksomhed og samtidig øge trivslen blandt vores øvrige medarbejdere. Derudover ser vi rekrutteringsvejen som en naturlig del af vores CSR-strategi, som vi er meget stolte af”.
Bryghuset i Randers.

"Vi havde et behov, der skulle dækkes, men det var ikke nok til fuldtid - kun 10-15 timer. Den stilling kunne vi ikke få besat gennem det ordinære arbejdsmarked, så vi kontaktede derfor jobcenteret, der sørgede for et godt match til os. Vi har ydet mentorstøtte og opbakning til en ung mand, som nu er ansat og er en uvurderlig del af vores medarbejderstab".
Viking Genetics