Socialt ansvar (CSR)

Formålet med Jobcenter Randers’ CSR indsats er at åbne arbejdsmarkedet op for flere og udvide udbuddet af arbejdskraft for det lokale erhvervsliv.

Jobcenter Randers oplever, at der er en stor uopfyldt arbejdskraftressource blandt ledige jobkandidater med psykiske og fysiske udfordringer eller som har lang ledighed bag sig. Samtidig oplever vi, at der kan være en udfordring for denne gruppe at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Kombineret med dette, er et lokalt erhvervsliv der i mange brancher mangler arbejdskraft og en lang række virksomheder, der kan se værdien i en mangfoldig medarbejderskare.

Ved at fremhæve lokale virksomheder som CSR-virksomheder øger vi kendskabet til lokale arbejdspladser, der tilbyder ansættelsesforhold med fleksibilitet i forhold til arbejdstid, arbejdseffektivitet og skånebehov – det vi kalder rummelige arbejdspladser. Det gør vi ved at understøtte virksomhedernes mulighed for at ansætte bredt og fastholde medarbejdere, der har sociale, psykiske eller fysiske udfordringer.

Vi vil bygge bro mellem arbejdsgiveren og den enkelte jobkandidat. Vi vil sikre, at virksomhederne får opfyldt deres arbejdskraftbehov samtidig med, at vi hjælper og bakke op omkring alle de mennesker, der skal tilbage i job og til et arbejdsliv. Også dem der ikke kan arbejde på samme niveau, med samme vilkår, med samme hastighed eller med samme arbejdstid som deres kolleger. Ved at brede arbejdsmarkedet i Randers ud, så det rummer flere, hjælper vi flere med at blive en del af dette fællesskab.

Vi vil sikre os, at det er så nemt som overhovedet muligt at rekruttere en anden type medarbejder, end man plejer og at arbejde fokuseret med en bæredygtig og rummelig CSR strategi i forhold til rekruttering. Og derfor er der i regi af Jobcenter Randers Erhverv igangsat en lang række indsatser, programmer og forsøg, der alle har det fælles mål at støtte op om et mere rummeligt lokalt arbejdsmarked – bl.a. ved at sætte spot på de gode eksempler og sætte virksomheder i kontakt med hinanden.

Knap 200 CSR-virksomheder i Randers

Læs nogle af deres historier her nedenfor.