Social Ansvarlighed (CSR)

CSR (Corporate Social Responsibility) handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed og tager medansvar for samfundet.

Din virksomhed kan tage et medansvar og gøre en forskel ved at hjælpe ledige i gang på arbejdsmarkedet.

Indenfor beskæftigelsesområdet handler social ansvarlighed om at tage ansvar for virksomhedens nuværende medarbejdere (trivsel, opkvalificering og fastholdelse) samt at ansætte udsatte ledige, som har svært ved at varetage et ordinært job.

Randers Kommune har en ambition om at styrke og fremme CSR-samarbejdet med lokale virksomheder og samtidig skabe værdi for lokale virksomheder - dette i forhold til arbejdskraft og flere mangfoldige arbejdspladser, f.eks. med CSR-job.

Socialt ansvar betaler sig

Virksomheden bidrager til lokalsamfundet ved at tage et socialt ansvar – men det er samtidig en investering i virksomheden, der betaler sig på den lange bane.

Undersøgelser viser nemlig, at virksomheder med en social ansvarlig profil har lettere ved at rekruttere nye medarbejdere og tiltrække nye kunder. Samtidig styrkes medarbejdernes engagement, tryghed og sammenhold. 

Udviklingen går henimod at arbejdskraften bliver sparsom de kommende år, så ved at åbne op for en bredere og mere mangfoldig rekruttering og sætte social ansvarlighed på dagsordenen, er man også med til at sikre arbejdsstyrken i fremtiden.

Lokale virksomheder om at tage et socialt ansvar

"Vi har øget vores effektivitet og løst opgaver på en ny måde. Vi har fået en super dygtig medarbejder, som er med til at øge vores effektivitet og samtidig løfte opgaver, som vi ikke fik løst optimalt tidligere. Dette har været medvirkende til at videreudvikle vores virksomhed og samtidig øge trivslen blandt vores øvrige medarbejdere. Derudover ser vi rekrutteringsvejen som en naturlig del af vores CSR-strategi, som vi er meget stolte af".

"For os er det en naturlig ting at tage socialt ansvar, og vi har arbejdet med CSR længe før, det blev et begreb. Selvom vi driver et højteknologisk lager, kan vi sagtens finde egnede jobs til medarbejdere med særlige behov, og det tror jeg, at alle virksomheder kan".

"Man burde i højere grad benytte sig af de kompetencer, mennesker har, og de muligheder, de kan bidrage med hos virksomhederne, også når vi taler om mennesker, der arbejder få timer. De skal ikke gå ledige. De har simpelthen for meget at byde ind med. Min holdning er, at alle kan noget. Og det de kan, skaber værdi for os".

"Den bedste investering vi kan gøre, er dén i vores medarbejdere. At drive en sund forretning handler ikke kun om økonomi - for os går det hånd i hånd med at udvise socialt ansvar. For de fleste mennesker uden arbejde er det et stort ønske at komme ud på en arbejdsplads, hvor de kan få værdi og blive en del af virksomhedens hverdag. Det skaber mening for alle mennesker at stå op til en hverdag, hvor der er andre, der har brug for dem – et sted hvor deres kompetencer kan blive bragt i spil indenfor de rammer, de trives under. Når vi kan hjælpe et menneske med dét, er det vores erfaring, at vi får indsatsen tifold igen".

"I de effektive timer kan en ansat på færre timer bidrage til hverdagen, og derved er det ikke så usikkert at ansætte i forhold til ordre eksempelvis. Vi havde ikke brug for en fuldtidsmedarbejder mere hos os, men vi havde stadig behov for mere arbejdskraft. For os gav det mening at ansætte en på færre timer".

"Det er vores grundlæggende menneskesyn, at vi i Randers Regnskov vil give mennesker en chance. Jeg ønsker, at medarbejderstaben spejler alt den vidunderlige forskellighed, vi ser i det danske samfund".

"Selvom jeg ikke som butikschef har et økonomisk udbytte som sådan, så mener jeg stadig, det gør en forskel at tage et socialt ansvar og tilbyde pladser til eksempelvis nogle, der kan arbejde i færre timer. Jeg oplever, at jeg får en pænere butik, og det i sig selv giver et øget salg af varer, som måske kan betyde, at der er økonomi til et job".

"Vi har muligheden for at hjælpe et andet menneske, og skal nok finde en måde at få det til at lykkedes. Vi ser det ganske enkelt som et samfundsansvar. Heldigvis har de vist sig, at vi har fået dygtige, stabile og loyale medarbejdere ud af det".

"Vi havde et behov, der skulle dækkes, men det var ikke nok til fuldtid - kun 10-15 timer. Den stilling kunne vi ikke få besat gennem det ordinære arbejdsmarked, så vi kontaktede derfor jobcenteret, der sørgede for et godt match til os. Vi har ydet mentorstøtte og opbakning til en ung mand, som nu er ansat og er en uvurderlig del af vores medarbejderstab".

"Vores ansatte gør det lige så godt som alle andre, og på den her måde driver vi virksomhed, som både er god for miljøet og god for de ansatte, som får værdien tilbage i hverdagen ved at have et arbejde, de er glade for".

Kontakt os omkring CSR-indsatsen

Vil du vide mere om CSR-indsatsen på Jobcenter Randers så kontakt os.

Tine Arensbach, Virksomhedsservicechef
Telefon: 5160 0111
E-mail: tine.arensbach@randers.dk

Carsten Reinholdt Andersen, Virksomhedskonsulent
Telefon: 2337 4819
E-mail: ca@randers.dk

Tonny Hansen, Virksomhedskonsulent
Telefon: 9243 0994
E-mail: tonny.hansen@randers.dk