Virksomhedspraktik

Ved at få en medarbejder i virksomhedspraktik får du mulighed for at lære en potentiel ny medarbejder at kende uden, at det koster dig en krone.

Vær opmærksom på, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af praktikpladser og almindelige ansættelser på virksomheden. Desuden skal ansættelsen betyde en udvidelse i den totale medarbejderstab.

Samtidig får personen i praktik mulighed for at prøve sig selv af i et nyt arbejde – ja måske et helt nyt fag og på den måde samle erhvervserfaring.

Virksomhedspraktik kan på den måde være en rigtig god måde at hjælpe en person tilbage på arbejdsmarkedet.

Både dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og visse andre grupper har mulighed for at komme i praktik på en virksomhed. For dagpengemodtagere kan praktikken vare i op til fire uger – for andre grupper kan praktikken i nogle tilfælde vare længere. Under praktikken vil personen stadig få offentlig forsørgelse – for eksempel dagpenge.

Inden medarbejderen afslutter sin praktik, skal du fortælle, om personen har mulighed for at blive ansat - eventuelt i en stilling med løntilskud.

Sådan bliver en virksomhedspraktik oprettet

Som arbejdsgiver kan du selv stille en praktikplads til rådighed. I de fleste tilfælde vil det dog enten være Jobcenter Randers eller en ledig, der kontakter dig med ønske om at få stillet en praktikplads til rådighed.

Uanset hvad skal Jobcenter Randers godkende din virksomhed som praktiksted inden praktikken begynder.

Vær opmærksom på, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af praktikpladser og almindelige ansættelser på virksomheden. Desuden skal ansættelsen betyde en udvidelse i den totale medarbejderstab.