Voksenlærling

Voksenlærlingeordningen giver dig mulighed for på økonomisk fordelagtige vilkår at ansætte en ufaglært over 25 år som lærling.

Når du ansætter en voksenlærling, forløber det meste som ved almindelige lærlingeforløb – altså vil uddannelsen typisk være en kombination af skoleophold og praktik. Dog kan en voksenlærling ofte få merit for sin erhvervserfaring og dermed gennemføre uddannelsen på kortere tid.

Rent økonomisk skal din virksomhed i hele lærlingeperioden udbetale løn til lærlingen, og som minimum skal lønnen være på niveau med den laveste løn for ufaglærte fastlagt i overenskomsten.

Du kan ansætte en voksenlærling uanset om personen er ledig eller i arbejde. Jobcenter Randers Erhverv hjælper gerne med at få styr på de praktiske ting, der skal ordnes.

Du kan læse mere om tilskud til voksenlærling på Jobnet.dk.