Åbningstider

Vi samarbejder med 11 østjyske kommuner for at give dig fleksibel adgang til genbrugspladserne, bl.a. med adgang kl. 7-20.

Vores genbrugspladser tager imod alt sorteret affald, som ikke er restaffald eller uhygiejnisk affald. Hvis affaldet er emballeret, skal det være i gennemsigtig emballage.

Du skal selv sortere dit affald og læsse det i de rigtige containere efter skiltningen og efter personalets anvisninger. Husk at købe adgang enten med sms eller erhvervsmærkat.