Affaldsterminalen

På Randers Affaldsterminal kan du mod betaling aflevere dit sorterede erhvervsaffald - også for køretøjer over 3.500 kg.

Vejer din bil under 3.500 kg, kan du med fordel benytte en af kommunens genbrugspladser.

Randers Affaldsterminal har også andre funktioner:

  • Deponi - både mineralsk deponi (eternitplader) og blandet deponi.
  • Omlastestation, hvor restaffald komprimeres i lukkede containere og køres til forbrænding.
  • Mellemdeponi, for brændbart affald fra genbrugspladserne.
  • Sorteringsanlæg, hvor der sorteres emballage af glas, metal og hård plast, der er indsamlet ved kommunens husstande.
  • Affaldsskolen - skoletjeneste med tilhørende skolestue.
  • Gasindvindingsanlæg.

Randers Affaldsterminal

Romalt Boulevard 64
8960 Randers SØ

Telefon: 8915 1639
E-mail: affaldsterminalen@randers.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag 07.00-16.00
Fredag 07.00-15.00

For aflevering af asbest og andre ærinder, der kræver mandskab, lukker modtagelsen en time tidligere.

Affaldsterminalen holder lukket på helligdage.