Affaldsterminalen

På Randers Affaldsterminal kan du mod betaling aflevere dit sorterede erhvervsaffald - også for køretøjer over 3.500 kg.

Vejer din bil under 3.500 kg, kan du med fordel benytte en af kommunens genbrugspladser.

Randers Affaldsterminal har også meget andet at byde på. Der er f.eks.:

  • Deponi - både mineralsk deponi (eternitplader) og blandet deponi.
  • Omlastestation, hvor restaffald komprimeres i lukkede containere og køres til forbrænding.
  • Mellemdeponi, for brændbart affald fra genbrugspladserne.
  • Komposteringsplads, hvor der fremstilles biobrændsel og kompost af have- og parkaffald.
  • Genbrugsstation, hvor der sorteres emballage af glas, metal og hård plastik, der er indsamlet ved kommunens husstande.
  • Salg af kompostbeholdere.
  • Forbehandlingsanlæg, hvor madaffaldet forbehandles til produktion af biogas.
  • Affaldsskolen - skoletjeneste med tilhørende skolestue.
  • Depot for lettere forurenet jord.
  • Gasindvindingsanlæg.

Randers Affaldsterminal

Romalt Boulevard 64
8960 Randers SØ

Telefon: 8915 1639
E-mail: affaldsterminalen@randers.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag 07.00-16.00
Fredag 07.00-15.00

For aflevering af asbest og andre ærinder, der kræver mandskab, lukker modtagelsen en time tidligere.