Batterier og akkumulatorer

Virksomheder skal altid sortere batterier og akkumulatorer fra det øvrige affald.

Batterier med tungmetaller og blyakkumulatorer er farligt affald, som skal til speciel behandling.

Hvilke virksomheder gælder det for?

Alle virksomheder og institutioner i Randers Kommune.

Hvor skal affaldet afleveres?

Uanset om batterier og akkumulatorer anses som farligt affald eller ej, skal de indsamles til genanvendelse eller speciel behandling. For batterier og akkumulatorer gælder, at der er producentansvar i forbindelse med bortskaffelsen.

dansk producentansvars hjemmeside og ReturBats hjemmeside findes information om indsamling og aflevering af brugte blyakkumulatorer og en liste over indsamlere.

Batterier skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.

Mindre mængder batterier og akkumulator, kan afleveres på Randers Kommunes genbrugspladser, såfremt gældende mærkat for erhvervs adgang til genbrugspladserne haves. Dog er der kun adgang i køretøjer med en totalvægt på maks. 3500 kg.

Særligt for dette affald

Batterier og akkumulatorer kan indeholde store mængder tungmetaller. Tungmetaller er skadelige for mennesker og dyr, og de skal derfor bortskaffes til specialbehandling. Desuden indeholder batterier ressourcer som stål, zink, mangan og kulstof. Disse kan udvindes og anvendes igen.