Elektrisk og elektronisk udstyr

Elektriske og elektroniske produkter skal sorteres fra det øvrige affald uanset mængden.

Elektriske og elektroniske produkter er stort set alt, hvad der er ledning på og/eller batterier i.

Hvilke virksomheder gælder det for?

Alle virksomheder og institutioner i Randers Kommune.

Eksempler på elektriske og elektroniske produkter med producentansvar:

 • Kølemøbler og montrer
 • Elektrisk værktøj
 • Elektriske husholdningsapparater, f.eks. kaffemaskiner og elkedler
 • El-radiatorer
 • Hårde hvidevarer
 • IT-udstyr (f.eks. computere og printere)
 • Kameraer
 • Lysstofrør, elsparepærer og armaturer til erhvervsbelysning
 • Elektrisk medicinsk udstyr
 • Musikanlæg, højtalere, radio og tv
 • Salgsautomater til f.eks. drikkevarer
 • Telefoner og telefonsvarere
 • Termostater
 • Ventilatorer og klimaanlæg
 • Eksempler på affald som ikke er omfattet af producentansvar:
 • Elektrisk og elektronisk udstyr fra biler (f.eks. bilradioer), tog, skibe og fly
 • Printkort og andre elektriske/elektroniske dele udtaget ved reparation m.v.
 • Større stationære værktøjsmaskiner

Hvor skal affaldet afleveres?

De fleste elektriske og elektroniske produkter er omfattet af producentansvar. Det betyder, at det er producenter og importører af disse produkter, der skal sørge for at få udstyret behandlet, når det er blevet til affald. Læs mere om dansk producentansvar på Dansk Producentansvars hjemmeside.

Mindre mængder kan afleveres på Randers Kommunes genbrugspladser, såfremt gældende mærkat for erhvervs adgang til genbrugspladserne haves. Dog er der kun adgang i køretøjer med en totalvægt på maks. 3500 kg.

Større mængder skal afleveres til godkendt modtager.

Se listen over godkendte modtageanlæg og registrerede transportører

Bemærk, hvis du selv bortskaffer lysstofrør og elsparepærer, skal de bortskaffes som farligt affald. De må ikke knuses eller på anden måde beskadiges.

Særligt for dette affald

Elektrisk og elektronisk affald indeholder mange miljøbelastende stoffer, som f.eks. tungmetaller, CFC, bromerede flammehæmmere, PCB og PVC. Det er derfor vigtigt, at affaldet håndteres korrekt og opbevares adskilt fra andet affald og på et tæt underlag.

CFC-holdige kølemøbler skal behandles varsomt, så der ikke sker udslip af CFC (freon).

Hvorfor skal elektriske og elektroniske produkter frasorteres?

Elektriske og elektroniske produkter indeholder miljøbelastende stoffer. Ved forbrænding eller deponering kan stofferne sprede sig til omgivelserne og gøre skade på mennesker og miljø. Derfor er det vigtigt, at elektriske og elektroniske produkter håndteres korrekt.

Affaldsforebyggelse

Når virksomheden køber elektriske og elektroniske produkter, er det vigtigt at tage produkternes holdbarhed med i overvejelserne. Produkter med lang holdbarhed giver over et længere forløb mindre affald og dermed en mindre belastning af miljøet samtidig med, at virksomheden har færre udgifter.

Anskaf så vidt muligt elektriske og elektroniske produkter uden PVC og uden bromerede flammehæmmere. Det gør produkterne mindre farlige for mennesker og miljø, når de kasseres.