Emballage af plastik

PP-plast, PE-plast, PS-plast og PET-plast skal sorteres fra til genanvendelse.

Hvilke virksomheder gælder det for?

Alle virksomheder og institutioner i Randers Kommune.

Eksempler på plastemballage til genanvendelse:

  • Plastfolie (strækfilm, krympefolie, pallehætter, krympehætter)
  • Sække og poser
  • Plastdunke
  • Engangsflasker
  • Spande, bøtter og andre beholdere
  • Bakker
  • Anden emballage af hård plast

Hvad må ikke blandes med plastemballagen?

  • Faremærkede emballage
  • PVC-emballager og andet PVC-affald
  • Laminater (materiale med flere lag, f.eks. plast med aluminium)

Hvor skal affaldet afleveres?

Virksomheden skal aflevere plast til et godkendt modtageanlæg.

Se listen over godkendte modtageanlæg og registrerede transportører

Mindre mængder kan afleveres på Randers Kommunes genbrugspladser, såfremt gældende mærkat for erhvervs adgang til genbrugspladserne haves. Dog er der kun adgang i køretøjer med en totalvægt på maks. 3.500 kg.

Særligt for dette affald

Alt efter modtageforholdene på behandlingsanlægget kan der være krav om en yderligere sortering i plasttyper. Med den kommunale standardløsning indsamles hård og blød plast samlet, men hvis virksomheden har større mængder af forskellige plasttyper, kan det måske betale sig økonomisk at sortere plasten i flere rene fraktioner.