Farligt affald

Farligt affald skal altid sorteres fra det øvrige affald og sendes til specialbehandling.

Hvilke virksomheder gælder det for?

Alle virksomheder og institutioner i Randers Kommune. Har du farligt affald, som for eksempel malingbøtter, spraydåser, kemikalier og lignende skal du tilkøbe ”mærkat til farligt affald”.

Eksempler på farligt affald:

 • Olieaffald - Kemikalieaffald
 • Batterier
 • Malingrester
 • Affedtningsmidler
 • Diverse filtre
 • Spraydåser
 • Lysstofrør og elsparepærer

Der gælder særlige bestemmelser for følgende typer farligt affald:

 • Klinisk risikoaffald
 • Forurenet jord
 • Asbest – stærkt støvende
 • Eksplosivt affald
 • Batterier

Bemærk, at Randers Kommune har særlige regler for opbevaring af olie og kemikalier.

Hvor skal affaldet afleveres?

Farligt affald kan mod betaling efter vægt afleveres på Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ.

Aflevering af mindre mængder farligt affald

Virksomheder med mindre mængder farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan med gyldigt farligt affald-mærkat i forruden aflevere dette affald på genbrugspladserne i Randers Kommune.

En beholder, der afleveres på genbrugspladsen, må maksimalt indeholde 20 kg eller 20 liter farligt affald. Beholderen skal være tydeligt mærket med angivelse af indhold. Beholderen skal være tæt og egnet til den pågældende affaldstype. 

Køb erhvervsmærkat

Der er kun adgang i køretøjer med en totalvægt på maks. 3.500 kg.

Ønsker virksomheden en kvittering for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen, skal kvitteringen printes og udfyldes inden ankomst til pladsen. Pladsmanden kvitterer for modtagelsen ved aflevering.

Print kvittering

Afhentning af større mængder farligt affald

Virksomheder har pligt til at aflevere alt farligt affald. Hvis virksomheden har mere end 200 kilo farligt affald pr. år, eller ikke ønsker at benytte genbrugspladsen, så skal virksomheden kontakte en transportør, indsamlervirksomhed eller modtageanlæg, der er registreret i Det Digitale Affaldsregister og få denne virksomhed til at hente affaldet. aftager af farligt affald.

Transportører, der er godkendt til at transportere farligt affald

Kontakt Randers Kommunes virksomhedskontor på industrimiljo@randers.dk for flere oplysninger.

Særligt for farligt affald

Farligt affald må ikke blandes og skal opbevares i henhold til Randers Kommunes forskrift for opbevaring af farligt affald.

Når farligt affald afhentes, skal det være emballeret, så indholdet ikke kan trænge ud og give problemer for sundhed og miljø. For at forebygge forurening som følge af opbevaring af store mængder farligt affald, skal det afleveres mindst en gang om året.

Hvorfor skal farligt affald frasorteres?

Farligt affald er affald, som f.eks. er brandfarligt, farligt for sundheden eller for miljøet. Selv små mængder farligt affald kan have en meget stor effekt på miljøet eller vores sundhed, derfor skal det altid afleveres til specialbehandling.