Klinisk risikoaffald

Affald opstået i forbindelse med pleje og behandling af mennesker og dyr, er uegnet til bortskaffelse gennem de almindelige affaldsordninger.

De affaldstyper, der er omfattet af disse særlige krav, benævnes under ét som ’klinisk risikoaffald’. For dem gælder det, at:

  • at affaldet kan være forbundet med særlig smitterisiko,
  • at det kan være uhygiejnisk og uæstetisk,
  • at der kræves særlig emballering for at undgå stikskader på dem, der håndterer affaldet,
  • at der stilles særlige krav til forbrænding af affaldet.

Hvem gælder det for?

Alle faggrupper, der producerer klinisk risikoaffald skal anmelde dette til kommunen. Som eksempel kan nævnes; læger, tandlæger, tatovører, plejecentre osv.

Hvordan anmelder jeg mit kliniske risikoaffald?

 Alle virksomheder i Randers Kommune med denne type affald skal være tilmeldt kommunens anvisningsordning for klinisk risikoaffald. Ordningen administreres af Affaldskontoret, Randers Kommune.

Randers Kommune har indgået et samarbejde med Nordværk I/S og Stena Recycling A/S om indsamling, behandling og fakturering af gebyrerne. Du må frit vælge, om du benytter I/S Reno-Nord eller Stena Recycling A/S til indsamling af det kliniske risikoaffald. Har du spørgsmål til anvisningsordningen, er du velkommen til at kontakte Affaldskontoret, Randers Kommune.

Har du spørgsmål til priser, indsamlingsfrekvens og indsamlingsmateriel, skal du kontakte:

Nordværk I/S
Langerak 21,
9220 Aalborg Øst
Telefon: 98 15 45 30
Mail: farligtaffald@renonord.dk

Eller

Stena Recycling A/S
Kulholmsvej 36
8930 Randers NØ
Telefon: 56 67 92 00