Pap og karton

Virksomheder skal altid sortere rent pap og karton fra det øvrige affald – uanset mængden.

Alle virksomheder og institutioner i Randers Kommune skal aflevere pap og karton til genanvendelse.

Med den kommunale standardløsning indsamles papir og pap sammen, men det er op til den enkelte virksomhed og dennes renovatør at afgøre.

Hvad er pap og karton?

 • Papkasser
 • Bølgepap
 • Emballagetyper af massivt pap
 • Paprør
 • Andre rene papemballager
 • Karton

Hvad må ikke blandes med pap- og kartonaffald?

 • Pap- og karton der er vådt eller forurenet med mad
 • Aviser, fagblade og magasiner
 • Reklamer og telefonbøger
 • Konvolutter
 • Printerpapir og kopipapir

Hvor skal affaldet afleveres?

Virksomheden skal aflevere pap og karton til et godkendt modtageanlæg.

Se listen over godkendte modtageanlæg og registrerede transportører

Mindre mængder kan afleveres på Randers Kommunes genbrugspladser, såfremt gældende mærkat for erhvervs adgang til genbrugspladserne haves. Dog er der kun adgang i køretøjer med en totalvægt på maks. 3.500 kg.

Særligt for dette affald

Pap udgør en vigtig ressource og bør derfor genanvendes. Ved at genanvende pap til nye produkter spares der på nye materialer. Fibrene i pap og karton kan genbruges flere gange. Når fibrene er slidt op, bruges de til cementproduktion.

Der er forskel på fibrene i papir og pap/karton. Papiraffald kan på grund af længere fibre bruges til flere nye produkter end pap og karton. Når pap og papir sorteres hver for sig ude på virksomheden, letter det genbrugsprocessen.

Pap, papir, plast, jern og metal samt en række andre affaldsfraktioner er en værdifuld ressource. Når priserne på verdensmarkedet er positive, kan virksomheden have en indtægt på disse materialer.