Papir

Virksomheden skal altid sortere rent og tørt papir fra det øvrige affald – uanset mængden - til genanvendelse.

Alle virksomheder og institutioner i Randers Kommune skal aflevere papir til genanvendelse.

Med den kommunale standardløsning indsamles papir og pap sammen, men det er op til den enkelte virksomhed og dennes renovatør at afgøre.

Hvad er papir?

 • Kopipapir
 • Printerpapir
 • Fortroligt papir (makuleret)
 • Aviser, blade og magasiner
 • Konvolutter
 • Reklamer og andre tryksager af papir
 • Telefonbøger
 • Indpakningspapir (brunt)
 • Andre papirkvaliteter samt store papirruller

Hvad må ikke blandes med papiret?

 • Forurenet papir (olie, kemikalier, madvarer og gavepapir)
 • Bølgepap og papemballage
 • Papir med plast eller spiralryg
 • Papirlaminater (f.eks. papir sat sammen med aluminium)

Hvor skal affaldet afleveres?

Virksomheden skal aflevere papir til et godkendt modtageanlæg.

Se listen over godkendte modtageanlæg og registrerede transportører

Mindre mængder, kan afleveres på Randers Kommunes genbrugspladser, såfremt gældende mærkat for erhvervs adgang til genbrugspladserne haves. Dog er der kun adgang i køretøjer med en totalvægt på maks. 3.500 kg.

Særligt for dette affald

Hvis virksomheden har større mængder af forskellige kvaliteter papir, kan det måske betale sig at sortere papiret i flere rene fraktioner. Fortroligt papir bør også genanvendes. Efter makulering kan de fortrolige oplysninger ikke længere identificeres og papiret kan bortskaffes sammen med det andet rene papir.

Papir udgør en vigtig ressource, som vi skal genanvende. Når vi genanvender papiret til nyt papir, sparer vi på brugen af kemikalier, vi belaster miljøet mindre, og vi sparer energi. Samtidig kan virksomheden spare penge på at frasortere papiret til genanvendelse.