Adgang til genbrugspladserne

Se priserne og køb erhvervsmærkat eller SMS-adgang her.

Erhvervsmærkat 2024

Erhvervsmærkatet giver adgang til alle vores genbrugspladser og genbrugspladserne i Favrskov Kommune og Mariagerfjord Kommune. Der er to forskellige priser for mærkatet. Din pris afhænger af din virksomheds branchekode. Priser er eksklusive moms.

Mærkat for virksomheder med håndværkerrelaterede branchekoder: 8.500 kr. (efterfølgende mærkater koster 4.250 kr. pr. bil).

Mærkat for øvrige virksomheder: 2.000 kr. (efterfølgende mærkater koster 1.000 kr. pr. bil).

Mærkat for aflevering af op til 200 kg farligt affald (spildolie, maling og kemikalier): 1.050 kr. pr. mærkat.

Virksomheder med branchekoder, der ikke er på listen, betaler som "Øvrige virksomheder".

41.10.00 Gennemførelse af byggeprojekter

41.20.00 Opførelse af bygninger

42.10.00 Anlæg af veje og jernbaner

42.20.00 Anlæg af ledningsnet

42.90.00 Anden anlægsvirksomhed

43.12.00 Forberedende byggepladsarbejder

43.13.00 Funderingsundersøgelser

43.21.00 El-installation

43.22.00 VVS- og blikkenslagerforretninger

43.29.00 Anden bygningsinstallationsvirksomhed

43.31.00 Stukkatørvirksomhed

43.32.00 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

43.33.00 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning

43.34.10 Malerforretninger

43.34.20 Glarmestervirksomhed

43.91.00 Tagdækningsvirksomhed

43.99.10 Murere

43.99.90 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

81.30.00 Landskabspleje

42.11.00 Anlæg af veje og motorveje

42.12.00 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

42.13.00 Anlæg af broer og tunneller

42.21.00 Anlæg af ledningsnet til væsker

42.22.00 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation

42.91.00 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger

SMS-adgang

Når du køber adgang til genbrugspladser i Randers Kommune med SMS, koster det 375 kr. eksklusive moms pr. besøg i 2024. Hvis du er tilmeldt ordningen, vil regningen automatisk blive sendt til din virksomhed.

Du får adgang ved at sende en SMS med teksten GP plus den kode, der er angivet ved genbrugspladsen, til 1919.

Hvis du ikke kan tilmelde dit telefonnummer, kan du ringe til 77 34 40 34 og betale med kreditkort via det tilsendte link.

Du skal bruge bilens registreringsnummer og din virksomheds p-nummer for at kunne tilmelde dig ordningen.