Affaldsbeholdere og ordninger

Se hvilke muligheder din virksomhed eller forening har for at komme af med restaffald og genbrugsfraktioner.

Hvis din virksomhed producerer affald og genanvendelige fraktioner som madaffald, papir, pap, plastemballage, glas og metal, skal det sorteres og sendes til genanvendelse. Hvis din virksomhed producerer affald "i art og mængde" svarende til en almindelig husstand, kan du tilmeldes en kommunal affaldsordning og få hentet både restaffald og genanvendelige materialer af os.

Foreninger der drives af frivillige, forsamlingshuse mv. kan benytte ordningerne nedenfor.

Muligheder og priser

Alle priser er gældende for 2023 og er angivet eks. moms.

Ekspeditionsgebyr administrativt: 80,00 kr.

Ekspeditionsgebyr inkl. udbringning: 250,00 kr.

Specialafhentning: 600,00 kr.

Vask/udskiftning af snavsede beholdere: 320,00 kr.

Nøgleordning pr. ordning: 344,00 kr.

Mærkat til ekstra affald svarende til 1 pose: 24,00 kr.

Afstandsfradrag pr. beholder ved 0-5 meter til skel: -50,00 kr.

Afstandstillæg pr. beholder ved over 20 meter til skel: 50,00 kr.

110 l pose - Udgået

1 gang pr. uge: 1.364,00 kr.

14 dags tømning: 682,00 kr.

140 l beholder - Udgået

1 gang pr. uge: 1.463,00 kr.

14 dags tømning: 742,00 kr.

180 l beholder - Udgået

1 gang pr. uge: 1.682,00 kr.

14 dags tømning: 854,00 kr.

240 l beholder

1 gang pr. uge: 1.939,00 kr.

14 dags tømning: 980,00 kr.

400 l beholder

1 gang pr. uge: 2.887,00 kr.

14 dags tømning: 1.454,00 kr.

2 gange pr. uge: 5.774,00 kr.

600 l beholder

1 gang pr. uge: 4.046,00 kr.

14 dags tømning: 2.034,00 kr.

2 gange pr. uge: 8.071,00 kr.

1 gang pr. uge i 7 mdr.: 2.477,00 kr.

4 kbm vip container

1 gang pr. uge: 14.229,00 kr.

2 gange pr. uge: 28.458,00 kr.

14 dags tømning: 7.115,00 kr.

6 kbm vip container

1 gang pr. uge: 18.668,00 kr.

2 gange pr. uge: 34.638,00 kr.

14 dags tømning: 9.334,00 kr.

8 kbm vip container

1 gang pr. uge: 23.113,00 kr.

2 gange pr. uge: 46.184,00 kr.

14 dags tømning: 11.557,00 kr.

10 kbm vip container

1 gang pr. uge: 27.523,00 kr.

2 gange pr. uge: 55.003,00 kr.

14 dags tømning: 13.762,00 kr.

3 kbm undergrundscontainer

1 gang pr. uge: 7.394,00 kr.

2 gange pr. uge: 14.788,00 kr.

14 dags tømning: 3.718,00 kr.

Tømning hver 3. uge: 2.465,00 kr.

5 kbm undergrundscontainer

1 gang pr. uge: 11.372,00 kr.

2 gange pr. uge: 22.744,00 kr.

14 dags tømning: 5.707,00 kr.

Tømning hver 3. uge: 3.790,00 kr.

Ekstratømning af undergrundscontainer

330,00 kr.

Behandlingsafgift pr. ton

704,00 kr.

Erhverv med genbrugsfraktioner svarende "i art og mængde" til en husholdning kan benytte den kommunale ordning med to 240L dobbeltbeholdere.

Vi vurderer hver enkelt tilfælde, men generelt er mængderne for store, hvis du har en kantine eller hvis der er tale om overskudsmaterialer fra en produktion. Det er typisk mindre virksomheder, forretninger og liberale erhverv, der kan benytte vores ordninger.

Kontakt os på affald@randers.dk eller 8915 1617, og hør, om det er en mulighed for din virksomhed.

2-delt 240 L til rest- og madaffald

Ugetømning: 1.922,00 kr.

14-dags-tømning: 972,00 kr.

2-delt 240 L emballagebeholder

3-ugers tømning: 396,00 kr.

 

Mindre institutioner, børnehaver og lignende - svarende til en almindelig husstand, maks. én ekstra beholder: 378,00 kr.

Skoler og andre større institutioner - med flere beholdere til de enkelte fraktioner, maks. tre beholder af hver slags: 1.134,00 kr.

Meget store institutioner - med flere beholdere til de enkelte fraktioner, mere end tre beholdere til enkelte fraktioner/undergrundsbeholdere: 1.800,00 kr.

140 l madaffald

Tømning hver 14. dag: 724,00 kr.

Tømning hver uge: 1.427,00 kr.

2-delt 240 l emballagebeholder

3 ugers tømning: 396,00 kr.

140 l emballagebeholder

3 ugers tømning: 350,00 kr.

240 l emballagebeholder

3 ugers tømning: 396,00 kr.

400 l emballagebeholder

3 ugers tømning: 490,00 kr.

140 l papirbeholder

3 ugers tømning: 326,00 kr.

240 l papirbeholder

3 ugers tømning: 396,00 kr.

400 l papirbeholder

3 ugers tømning: 490,00 kr.

140 l emballagebeholder

Kolonihave 7 mdr.: 210,00 kr.

240 l emballagebeholder

Kolonihave 7 mdr.: 256,00 kr.

400 l emballagebeholder

Kolonihave 7 mdr.: 303,00 kr.

140 l papirbeholder

Kolonihave 7 mdr.: 210,00 kr.

240 l papirbeholder

Kolonihave 7 mdr.: 256,00 kr.

400 l papirbeholder

Kolonihave 7 mdr.: 303,00 kr.

Mindre virksomheder med affald svarende i  mængde og art til almindelige husstande, kan benytte de offentligt drevne undergrundsstationer i midtbyen. Det koster et årligt gebyr.

Rest- og madaffald: 859,00 kr.

Genbrugsfraktioner: 515,00 kr.

Olie- og benzinudskillere (pris pr. udskiller)

Administration og kontrol: 292,00 kr.

Skimning: 520,00 kr.

Bundtømning: 1.145,00 kr.

Sandfang (pris pr. sandfang)

Kontrol: 90,00 kr.

Tømning af sandfang 0-249 liter: 590,00 kr.

Tømning af sandfang 250-749 liter: 730,00 kr.

Tømning af sandfang 750-999 liter: 1.000,00 kr.

Tømning af sandfang over 1.000 liter: 1.059,00 kr.