Affaldsbeholdere og ordninger

Se hvilke muligheder din virksomhed eller forening har for at komme af med restaffald og genbrugsfraktioner.

Fra den 1. januar 2024 kan vi kun tilbyde virksomheder standardløsninger bestående af 2 stk. 240 liter dobbeltbeholdere til henholdsvis rest/madaffald og metal, plast og glas/papir.

Passer vores standardløsning ikke til jeres behov, er det ikke muligt at bruge den kommunale affaldsordning efter 1. januar 2024. Vi henviser i stedet til private affaldsselskaber, som kan tilbyde løsninger til alle affaldstyper.

Vær opmærksom på, at den kommunale affaldsordning følger CVR-nummer og ikke adresse. Hvis din virksomhed flytter adresse uden at afmelde eller flytte affaldsordningen med til det nye sted, vil der fortsat blive opkrævet affaldsgebyrer for afhentning af affald og genbrug på den gamle adresse.

Hvad siger loven?

Ændringerne kommer efter Folketingets vedtagelse af en ny affaldsbekendtgørelse, der betyder, at virksomheder kun kan bruge den kommunale affaldsordning, hvis affaldsproduktionen svarer til en almindelig husholdning i art og mængde. Det er besluttet bl.a. for at forhindre konkurrenceforvridning mellem de kommunale og private affaldsordninger. Du kan læse mere om hvordan affaldsbekendtgørelsen udmøntes i Regulativ for erhvervsaffald i Randers Kommune.

Pr. 1. januar 2023 var det et lovkrav, at arbejdspladser skal sortere husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger. Man kan finde materialer og inspiration på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Muligheder og priser

Alle priser er gældende for 2024.

Det er muligt at bestille én eller flere standardløsninger (hvis virksomheden har flere adresser er tilknyttet). Hver løsning består af to beholdere, der fra maj 2024 får tilføjet en tredje.

Priser pr. år. Godkendt af byrådet den 12. oktober 2023.

240 l dobbelt beholder til rest- og madaffald -14 dags tømning

1.120

 

240 l dobbelt beholder til plast, mad- og drikkekartoner og glas, metal - 3 ugers tømning

831

 

240 l beholder papir og pap 4 ugers tømning

784

 

Miljøkasse til småt elektronik, batterier og farligt affald

525

 

Læs mere om sortering fra 2024 her.

Mindre virksomheder med affald svarende i  mængde og art til almindelige husstande, kan benytte de offentligt drevne undergrundsstationer i midtbyen. Det koster et årligt gebyr.

 

Takst for 2024

Pris i kr. (ekskl. moms)

Metal, glas, mad- og drikkekartoner, plast, papir og pap

951

Rest- og madaffald

1.001

Godkendt af byrådet den 12. oktober 2023.

Olie- og benzinudskillere (ekskl. moms)

Takst for 2024 i kr.

Takst for 2023 i kr.

Administration og kontrol

657

292

Skimning

613

520

Bundtømning

1.348

1.145