Betaling efter vægt

På Randers Affaldsterminal kan affald og genbrug afleveres mod betaling efter vægt.

På Randers Affaldsterminal er det muligt at aflevere erhvervsaffald mod betaling efter vægt - også for køretøjer over 3.500 kg.

Priser for 2024

Køretøjer under 3.500 kg. kan betale 650 kr. pr. ton for affald til genbrugspladsen. Farligt affald til aflevering på genbrugspladsen koster 13 kr. pr. kg.

Blandet affald til deponi

Inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton: 1.090,00 kr. pr. ton

Mineralsk affald til deponi

Inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton: 1.090,00 kr. pr. ton

PCB-holdigt affald til specialdepot

Inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton: 1.600,00 kr. pr. ton

Blandet affald til sorteringsplads

Inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton: 1.500,00 kr. pr. ton

Brændbart erhvervsaffald og storskrald til
forbrænding

Inkl. statsafgift: 880,00 kr. pr. ton

Sorteringsgebyr for usorteret erhvervsaffald og storskrald

600,00 kr.

Jordfyld - forurenet

Inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton: 508,00 kr. pr. ton

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne for aflevering af affald på Affaldsterminalen er netto 30 dage - med mindre andet er aftalt.

Alle priser er inkl. gældende gebyrer og afgifter og ekskl. moms.