Sortering i virksomheden

Virksomheder skal sortere deres genanvendelige affald på lige fod med husstande. Se mulighederne her.

Hvis din virksomhed producerer affald og genanvendelige fraktioner som madaffald, papir, pap, plastemballage, glas og metal, skal det sorteres og sendes til genanvendelse. Nøjagtigt som du kender det hjemmefra.

De nye krav er gældende 1. januar 2023.

 

Kan vi hente dit affald?

Hvis din virksomhed producerer affald "i art og mængde" svarende til en almindelig husstand, kan du tilmeldes en kommunal affaldsordning og få hentet både restaffald og genanvendelige materialer af os.

Her kan du se priserne på de forskellige løsninger.

Vi er nødt til at vurdere hver enkelt tilfælde, men generelt er mængderne for store, hvis du har en kantine eller hvis der er tale om overskudsmaterialer fra en produktion. Det er typisk mindre virksomheder, forretninger og liberale erhverv, der kan benytte vores ordninger.

 

Store mængder kræver anden aftale

Hvis din virksomhed har større mængder affald end hvad der svarer til en almindelig husstand, eksempelvis madaffald fra en kantine, skal du kontakte en affaldsindsamler. De kan samtidig rådgive om, hvordan I kan indrette beholdere og systemer, så de passer til din virksomhed og hjælpe med at sikre, at affaldet bliver sorteret som det skal.