Sortering i virksomheden

Virksomheder skal sortere deres genanvendelige affald på lige fod med husstande. Se mulighederne her.

Hvis din virksomhed producerer affald og genanvendelige fraktioner som madaffald, papir, pap, plastemballage, glas og metal, skal det sorteres og sendes til genanvendelse. Nøjagtigt som du kender det hjemmefra.

Kan vi hente dit affald?

Hvis din virksomhed producerer affald "i art og mængde" svarende til en almindelig husstand, kan du tilmeldes vores standardløsning og få hentet både restaffald og genanvendelige materialer af os. Det er typisk mindre virksomheder, forretninger og liberale erhverv, der kan benytte vores ordning.

Større mængder kræver anden aftale

Hvis din virksomhed har større mængder affald end hvad der svarer til en almindelig husstand, eksempelvis madaffald fra en kantine, skal du kontakte en affaldsindsamler. De kan samtidig rådgive om, hvordan I kan indrette beholdere og systemer, så de passer til din virksomhed og hjælpe med at sikre, at affaldet bliver sorteret som det skal.