Erhvervs- og etagebyggeri

Ønsker du at udføre ny-/om- og tilbygninger i forbindelse med erhvervs- og etagebyggeri, skal du indhente en byggetilladelse.

Erhvervs- og etageboligbyggeri kræver byggetilladelse, og byggeansøgning skal sendes via Byg og Miljø.

Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger, beskrivelser, tegninger og de nødvendige tilladelse efter anden lovgivning, og såfremt byggeriet kræver dispensation, skal der medsendes en begrundet dispensationsansøgning.

Du kan se en samlet liste over relevant ansøgningsmateriale efter BR18 her

Frem til og med d. 30.12.2019 kan kommunen foretage den tekniske sagsbehandling af konstruktioner og brand placeret i konstruktionsklasse 2-4 og brandklasse 2-4. Hvis kommunen skal foretage den tekniske sagsbehandling, skal der medsendes ingeniørprojekt og brandteknisk dokumentation som anført i bygningsreglementet.

Ved større og mere komplekse byggerier, kan det være en fordel at afholde en forhåndsdialog med kommunen.

Du kan læse mere om forhåndsdialogen her

Du må ikke igangsætte byggeriet, før du har fået byggetilladelse. Tilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt efter 1 år.