Randers SV, Frederiksdalvej

Attraktive erhvervsgrunde i Randers Syd med let adgang til motorvej

Den attraktive Frederiksdalsudstykning ligger i den sydlige del af Randers by tæt ved E45. Vejadgangen sker p.t. fra Hammelvej, men når området er færdigudbygget, forventes der tillige vejadgang fra Amstrupgårdsvej og afstanden til motorvejsafkørsel 43, Sdr. Borup forkortes derved yderligere. Der er 5 km til Randers Havn og centrum.

Se placeringen og området på Google Maps.

Anvendelsesmuligheder

Grundene i området har et areal fra 2.300m2 til 18.000m2 og tæller i alt ca. 25 grunde.

Grundene må anvendes til industri- og større værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Pris

Grundprisen er fastsat til kun 150 kr./m2 eller højeste bud derover. Prisen er ekskl. moms og tilslutningsafgifter.

I forbindelse med kortet herunder findes en oversigt over de grunde, der stadig er til salg, samt detaljer om den enkelte udstykning. Der kan efter nærmere aftale udstykkes grunde efter købers ønsker.