Støj

Hvordan du forholder dig til støj fra stald og andre faste anlæg og fra anvendelse af køretøjer og redskaber på et landbrug.

I forbindelse med landbrugsdrift vil der forekomme støj både fra stald og øvrige produktionsanlæg, samt fra anvendelse af køretøjer og redskaber ved gården og i marken. Dertil vil der være en del støj fra kørsel til/fra gård og marker.

Støj fra landbrug er omfattet af reglerne om virksomhedsstøj i miljøbeskyttelsesloven.

Anvendelse af køretøjer og redskaber på almene veje og i marken er ikke omfattet af reglerne om virksomhedsstøj. Kommunen kan dog i en tilladelse eller miljøgodkendelse have fastsat begrænsninger for trafikken på adgangsvejen til gården.