Anmeldeordning

Ejer du et husdyrbrug, kan du foretage mindre ændringer uden en forudgående miljøtilladelse eller godkendelse.

Etablering, udvidelse eller ændring af bygninger m.m.

  • Halmlader, maskinhaller, kornsiloer, foderlagre, malkestalde eller malkeanlæg.
  • Ensilagepladser/siloer på maksimalt 3.000 m2.
  • Gødningsopbevaringsanlæg på maksimalt 3.000 m2.
  • Stalde med produktionsareal op til 200 m2 til vinteropstaldning af dyr til naturafgræsning.
  • Stalde med produktionsareal op til 25 m2 til opstaldning af hobbydyrehold.
  • Afprøvning af nye miljøeffektive løsninger.

Ændring af dyrehold

  • Skift mellem visse dyretyper.
  • Emissionstilpasset udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde.

Du skal anmelde ændringen til kommunen i henhold til §§ 10-19 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Du kan anmelde ændringen ved at sende Landbrugsgruppen en mail på landbrug@randers.dk.

Bemærk! I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at få hjælp til beregningerne af din landbrugskonsulent.

Projektet kan realiseres, hvis kommunen vurderer, at projektet medfører en ubetydelig påvirkning af miljøet (herunder de landskabelige værdier).

Bemærk, at du i nogle tilfælde også skal have en byggetilladelse.