Særregler for IE-brug

Der er fastsat en række særregler for drift, indretning og egenkontrol for IE-brug

Nogle af særreglerne for IE-brug er allerede trådt i kraft, de øvrige træder i kraft når husdyrbruget får en ny miljøgodkendelse (§ 16a) eller når den eksisterende miljøgodkendelse bliver revurderet. Dog bliver alle IE-brug underlagt reglerne senest 21. februar 2021.

Særreglerne fremgår af Godkendelsesbekendtgørelsen og omfatter følgende forhold:

  1. Miljøledelse
  2. Oplæring af personale.
  3. Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab.
  4. Hændelser og uheld.
  5. Fodringskrav.
  6. Energieffektiv belysning.
  7. Støvemissioner fra staldanlæg.
  8. Underrette kommunen ved manglende overholdelse af vilkår og krav.
  9. Årlig indberetning til kommunen.

Du kan læse mere om særreglerne i Miljøstyrelsens vejledning til Godkendelsesbekendtgørelsen