Særregler for IE-brug

Der er fastsat en række særregler for drift, indretning og egenkontrol for store svine- og fjerkræbrug (IE-brug).

Alle IE-brug skal pr. 21. februar 2021 overholde en række særregler. 

Særreglerne fremgår af Godkendelsesbekendtgørelsen og omfatter følgende forhold:

  1. Miljøledelse
  2. Oplæring af personale.
  3. Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab.
  4. Hændelser og uheld.
  5. Fodringskrav.
  6. Energieffektiv belysning.
  7. Støvemissioner fra staldanlæg.
  8. Underrette kommunen ved manglende overholdelse af vilkår og krav.
  9. Årlig indberetning til kommunen.