Brugerbetaling

Miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøtilladelse og miljøgodkendelse er omfattet af brugerbetaling.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen på miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelse er på timebasis, men der regnes i halve timer. Timeforbruget er det faktuelle timeforbrug og der skal ikke betales moms af brugerbetalingen.

Du finder den gældende timesats på Miljøstyrelsens hjemmeside.

For "fremmede tjenesteydelser" dvs., hvor kommunen i forbindelse med tilsyn og godkendelse bruger konsulenthjælp eller får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.

Der er brugerbetaling på håndhævelser (indskærpelser, påbud m.v.) i forbindelse med behandling af klager over husdyrbrug

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.