Tag- og overfladevand

Ændring af afledningsforholdene for tag- og overfladevand på husdyrbrug kræver særskilt tilladelse fra Randers Kommune.

Når du har udfyldt skemaet, skal du indsende det til landbrugsgruppen via mail: landbrug@randers.dk.