Miljøtilsynsplan

Som tilsynsmyndighed er Randers Kommune forpligtet til at have en tilsynsplan, der er gældende for virksomheder og husdyrbrug.

Planen skal opdateres mindst hvert 4. år

Planen beskriver hvordan kommunen tilrettelægger miljøtilsynet, og hvad der konkret bliver kikket på ved miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug.

Planen har været i offentlig høring  i 4 uger. Der er ikke kommet kommentarer eller indsigelser.

Liste over IE virksomheder og landbrug i Randers Kommune - Bilag til Miljøtilsynsplan 2024-2027.