Tilsyn med virksomheder

Der føres tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven, overholdes

Randers Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn. Et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om vejledning og forebyggelse. Virksomhederne får gennem dialogen i miljøtilsynet mulighed for at tilpasse produktion og praksis, inden der er tale om en egentlig overtrædelse af gældende love og regler.

I forbindelse med miljøtilsynet, ses der også på virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø så som, luft, støj, spildevand og affald.

Miljøtilsynet er med til at skærpe fokus på miljø, samtidig med er der muligheden for en god dialog mellem kommune og virksomhed og derved kan mange miljøproblemer forebygges.

Hvordan kan jeg forberede mig til et tilsyn?

Du kan forberede dig til miljøtilsynet ved at have følgende klar:

  • Virksomhedens CVR-nummer og P-nummer
  • Oversigt over eventuelle tanke på virksomheden (størrelse, alder og etableringsår)
  • Oplysninger omkring affald samt kvitteringer for afhentning af affald.

Hvordan er tilsynsfrekvensen?

Tilsynsindsatsen prioriteres således at der foretages flest tilsyn der hvor behovet er størst, men der foreligger også aftaler med miljøministeriet om frekvensen af besøgene, således at alle virksomheder indenfor en fastsat årrække bliver synet. Klager og problemer kan føre til hyppigere tilsyn medens virksomheder uden særlige problemer får færre besøg.

Normalt vil et tilsyn af Randers Kommune aftales telefonisk som derefter at følges op af en skriftlig bekræftelse, senest 14 dage før tilsynet.

Hvilke virksomheder skal have miljøtilsyn?

  • Listevirksomheder (både virksomheder på bilag 1 og bilag 2 til bekendtgørelsen om listevirksomhed)
  • Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelser (Metalindustri, og mellemstore fyrringsanlæg)
  • Autoværksteder, herunder autolakering, undervognsbehandling og vaskehaller
  • Renserier
  • Øvrige virksomheder opført på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Har du spørgsmål så send en mail til industrimiljo@randers.dk.