Separering af kloak

Her kan du som kloakmester indberette separering af kloak.

Vi skal bruge følgende oplysninger:

  • Hvilket areal er arbejdet udført på
  • Ejer af ejendommen
  • Dato for arbejdets afslutning
  • Hvordan tag- og overfladevand afledes
  • Oplysninger om evt. vaskeplads
  • Tegning af det udførte separatsystem i digital version

Vejledning til indberetning

I nedenstående video kan du se, hvordan du digitalt færdigmelder separering af kloak.