E-handel

Randers Kommune anvender e-handelsløsning RAKAT til elektronisk varebestilling. Systemet giver brugerne i de forskellige forvaltninger mulighed for at købe ind elektronisk.

Hvad betyder det for dig som leverandør?

Randers Kommune ønsker således leverandører der kan leve op til kommunens krav vedrørende e-handel inden for de vareområder, der anvendes i e-handelsløsningen - herunder leverandørernes evner og muligheder for at udarbejde elektroniske vare- og priskataloger og gennemførelse af elektronisk fakturering.

Selve e-katalog håndteringen foregår hos Comcare. Du kan som leverandør læse mere om Comcares muligheder på Comcares hjemmeside.

Til orientering kan det oplyses, at anvendelse af Randers Kommunes e-handelssystem er obligatorisk internt i kommunen indenfor de vareområder, der ligger i e-handelsløsningen. Uddannelsen af kommunens brugere sker løbende med kursusafholdelse internt i kommunen.

Hvordan foregår arbejdet med indførelse af e-handel?

For Randers Kommune berører e-handel dels aftaleindgåelsen med vores leverandører, og dels den efterfølgende brug af disse aftaler i dagligdagen - selve disponeringsprocessen.

I forbindelse med et udbud af et givet vareområde eller en tjenesteydelse vurderes det, hvorvidt det pågældende område er egnet til e-handel. Denne vurdering foretages af den interne brugergruppe, som er involveret med udbuddet. Ikke alle områder er egnet til elektronisk fakturering, men på rigtig mange områder kan det lade sig gøre.

Hvis det pågældende område vurderes egnet til elektronisk bestilling, skal der - i forbindelse med at indkøbsaftalen indgås - udarbejdes et elektronisk vare- og priskatalog på den pågældende leverandørs produkter/ydelser til kommunens e-handelssystem. Kataloget skal indeholde de oplysninger, som den enkelte bruger har brug for til at vurdere produktet - eksempelvis pris, produktbeskrivelse, billede, miljømærkning mv. Jo bedre beskrivelser, billeder m.m. kataloger indeholder, jo bedre fremstår leverandørerne overfor brugerne i kommunen.

På den måde skal indførelsen af e-handel bl.a. gøre det lettere for kommunens mange afdelinger, institutioner mv. at anvende kommunens indgåede indkøbsaftaler - til gavn for såvel kommunen som leverandørerne, der er indgået indkøbsaftaler med.