Vejledning

Har du afgivet et tilbud til Randers Kommune uden at få opgaven? Så kan det skyldes, at dit tilbud ikke har overholdt betingelserne for udbuddet. Få gode råd til at lave et bedre tilbud her.

Randers Kommune har ofte opgaver i udbud. Sammen med udbudsmaterialet bliver det beskrevet, hvordan tilbud på opgaven skal afleveres, og her oplever Randers Kommune jævnligt, at tilbudsgivere ikke overholder de stillede betingelser for udformning af tilbuddet.

Nedenfor kan du se de fem hyppigste fejl, som kan føre til, at et tilbud blive kendt ukonditionsmæssigt.

  • Manglende overholdelse af de krav som bliver stillet i materialet
  • Manglende dokumentation i det fremsendte materiale
  • Tilbudsgiver tager forbehold i det fremsendte tilbud
  • De oplysninger, som tilbudsgiver fremsender, er ikke fyldestgørende

Derudover er et godt råd hellere at spørge en gang for meget end en gang for lidt i den periode, hvor der kan stilles uddybende spørgsmål til et udbud. Disse frister fremgår sammen med udbudsmaterialet på Randers Kommunes side om udbud.

Klik her for at se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsloven