CVR-nummer og EAN-numre

Alle fakturaer til offentlige myndigheder skal fremsendes elektronisk. Derfor har alle offentlige institutioner og afdelinger et EAN-nummer.

EAN-nummeret fortæller, hvor NemHandels-systemet skal aflevere en regning.

Hvis et almindeligt brev mangler adresse eller har forkert adresse, så kommer brevet ikke frem til den rette modtager. På samme måde vil en elektronisk regning med manglende eller forkert EAN-nummer heller ikke komme frem til den rette modtager.

Det er derfor vigtigt, at leverandøren får oplyst EAN-nummeret, når en kommunal institution eller afdeling afgiver bestillinger. Du kan finde kommunens EAN-numre i nedenstående oversigt.

Kommunen har CVR-nummer 29189668, mens kommunens selvejende institutioner har egne CVR-numre.

CVR-numre kan findes i det centrale virksomhedsregister.

Administrationen

5798004279625 Byråds- og direktionssekretariat/Kommunikation
5798004310168 Eventsekretariatet
5798004278604 IT-afdelingen
5798004279007 Personale/HR
5798004278901 Økonomiafdeling
5798004279397 Kørselskontoret
5798004278949 KD-Net
5798004279809 Borgerrådgiver
5798004278918 Forsikringskontoret
5798004313800 Skole IT

Børn og Skole

Sekretariatet

5798004300367 Skole
5798004300237 Regnskab, mellemkommunal refusion, anbringelser m.m.
5798004300466 Børn og skole, sekretariatet

Børneområdet

5798004301111 Daginstitutionssektionen
5798004301005 Dagplejen

Dagtilbud Midt

5798004288801 Dagtilbud Midt
5798004283202 Børnehaven Dragonvej
5798004280706 Vuggestuen Firkløveren
5798004280409 Vuggestuen Grønnegade
5798004285602 Daginstitutionen Lindehuset
5798004280508 Børnehuset Elmehaven
5798004282205 Børnehaven Nyvang
5798004286203 Børnehuset Jennumparken
5798004280904 Børnehuset Lervangen

Dagtilbud Nordvest

5798004281222 Dagtilbud Nordvest
5798004288603 Hørhaven
5798004258309 Bjerregrav Børnehus
5798004280201 Børnehuset Mælkevejen (Solsikken)
5798004280102 Vuggestuen Regnbuen
5798004282007 Børnehaven Regnbuen
5798004285909 Daginstitutionen Stjernehuset
5798004258316 Fussingø Naturbørnehave
5798004258286 Gassum Børnehus
5798004258293 Spentrup Børnehus
5798004258279 Svalereden kombineret institution

Dagtilbud Nordøst

5798004281185 Dagtilbud Nordøst
5798004353615 Børnehuset Grøftekanten
5798004353677 Børnehuset Harridslev
5798004285008 Børnehuset Bækkestien
5798004285107 Børnehuset Himmeldalen
5798004286104 Daginstitutionen Midgaard
5798004285800 Daginstitutionen Rismøllen
5798004353790 Børnehaven Solstrålen

Dagtilbud Sydvest

5798004268759 Dagtilbud Sydvest
5798004286005 Børnehuset Birkebo
5798004280607 Vuggestuen Viborgvej
5798004282403 Børnehuset Viborgvej
5798004282809 Børnehuset Ålykke
5798004284704 Børnehuset Overvænget
5798004284803 Børnehuset Æblehaven
5798004286500 Børnehuset Gudenådalen
5798004268735 Børnehaven Stevnstrup
5798004268704 Børnehaven Fuglereden
5798004268711 Børnehaven Rubjerg
5798004268742 Børnehaven Skovtrolden

Dagtilbud Sydøst

5798004281147 Dagtilbud Sydøst
5798004280003 Vorup vuggestue
5798004364741 Børnehaven Essenbækken
5798004282700 Børnehaven Orkestervej
5798004285206 Børnehuset Skovdalen
5798004364765 Børnehaven Svalebo
5798004364789 Børnehaven Toftegaard
5798004285701 Daginstitutionen Kombi
5798004282106 Tryllefløjten
5798004284902 Børnehuset Troldhøj
5798004281260 Ressourcegruppen Troldhøj
5798004278765 Børnehuset Munkdrup

Selvejende børneinstitutioner

5798004284407 Børnehaven Bredstrupsgade
5798004283806 Børnehaven Glentevej
5798004283608 Helsted Børnehus (CVR 24196151)
5798004284100 Børnehaven Himmelblå
5798004281109 Platangårdens vuggestue
5798004281000 Tjærbyvejens vuggestue
5798004284209 Børnehuset Mariendal
5798004284001 Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard
5798004280805 Kristrup Vuggestue (CVR 24196232)
5798004284506 Kristrup Børnehus (CVR 27098916)
5798004283707 Tirsdalens Børnehave (CVR 24196224)

Skoleområdet

5798004313756 Skolernes Udviklingscenter
5798004314500 UU Randers
5798004314555 SSP

5798004258194 Asferg skole
5798004364000 Assentoftskolen
5798004364017 Assentoftskolen SFO
5798004258224 Bjerregrav skole
5798004258569 Bjerregrav skole SFO
5798004258200 Blicherskolen
5798004258620 Blichers Børneby SFO
5798004258217 Fårup skole
5798004258637 Fårup skole SFO
5798004258262 Fårup børnehave
5798004353912 Grønhøjskolen
5798004353646 Grønhøjskolen SFO
5798004248171 Havndal skole
5798004248294 Havndal børnehave
5798004310502 Hobrovejens skole
5798004310755 Hornbæk skole
5798004353974 Korshøjskolen
5798004353738 Korshøjskolen SFO
5798004311004 Kristrup skole
5798004268551 Langå skole
5798004268575 Langå skole SFO
5798004268568 Langå skole, Satellitten
5798004268612 Munkholmskolen
5798004268629 Munkholmskolen SFO
5798004311509 Nørrevangsskolen
5798004313503 Oust Mølle skolen
5798004311752 Rismølleskolen
5798004312254 Søndermarksskolen
5798004312506 Tirsdalens skole
5798004312759 Vestervangsskolen
5798004313251 Østervangsskolen
5798004293706 Trekløverskolen, adm
5798004293744 Trekløverskolen, Borup Byvej
5798004293768 Trekløverskolen, Blommevej
5798004293805 Trekløverskolen, Støvringgårdvej
5798004314258 Randers Ungdomsskole
5798004313879 Fristedet
5798004313954 Fiskergården

Familie- og rådgivningscentret

5798004302118 Familie- og rådgivningscentret, forebyggelsen - børn 0-12 årige
5798004314012 Familie- og rådgivningscentret, forebyggelsen - unge 13-18 årige
5798004302019 Familie- og rådgivningscentret, anbringelsen - 0-18 årige
5798004302163 Familie- og rådgivningscentret, efterværn - 19-23 årige
5798004302002 Administration
5798004300237 Familiefagligt Udviklingscenter
5798004293058 Rismøllegården

PPR - kommunikation og trivsel

5798004314005 Pædagogisk psykologisk rådgivning 

Børne- og ungecenter

5798004302040 Børne- og ungecenter
5798004293089 Familieværkstedet

Randers Krisecenter

5798004294062 Randers Krisecenter

Fritidshjem og klubber

5798004287606 Fritids- og ungdomsklubben Vennelystvej
5798004287200 Fritids- og juniorklubben Glentevej
5798004287002 Jennumparkens institutioner
5798004287309 KFUMs institutioner
5798004288207 KFUMs fritidsgård Solgården
5798004287101 Vorup Børne- og Ungdomshus

Ældreområdet

Fælles

5798004300329 Sundheds- og omsorgssekretariat
5798004300060 Boligadministration mv. på omsorgsområdet 
5798004300091 SOSU-elever
5798004303757 Ældresektionen
5798004303894 Visitation, mellemkommunal refusion og midlertidigt ophold, ældreområdet
5798004306420 Visitation
5798004306444 Visitation, kropsbårne hjælpemidler
5798004306451 Visitation, hjemtagelse af høreområdet
5798004295007 Hjælpemiddelhuset Kronjylland
5798004295106 Madservice Kronjylland

Område Nord

5798004291207 Område Nord
5798004291658 Område Nord, Dronningborg
5798004291009 Område Nord, Spentrup-Møllevang
5798004290200 Område Nord, Huset Nyvang

Område Vest

5798004291436 Terneparken
5798004291467 Fårup ældrecenter
5798004268780 Kildevang
5798004291405 Borupvænget
5798004291603 Områdecenter Randers Kollektivhus

Område Syd

5798004290804 Område Syd 
5798004290408 Område Syd, Vorup Plejecenter
5798004290606 Område Syd, Tirsdalen/Kristrupcentret
5798004365007 Område Syd, Svaleparken

Selvejende ældreinstitutioner

5798004291801 Plejecentret Solbakken

Sundhedsområdet

5798004295052 Sundhedscentre
5798004278741 Havndal Sundhedscenter
5798004278734 Sundhedsfremme og forebyggelse
5798004295090 Rehabiliteringsenheden
5798004297209 Sundhedsplejen
5798004295021 Godt I Gang
5798004297100 Tandplejen
5798004297155 Tandregulering
5798004364444 Tandplejen - Distrikt Syd
5798004268803 Tandplejen - Distrikt Vest
5798004258323 Tandplejen - Distrikt Nord
5798004297063 Voksentandplejen

Fritid og kultur

5798004310090 Fritids- og kultursekretariat
5798004315408 Randers Bibliotek
5798004315255 Randers Bibliotek, teknisk afdeling
5798004315002 Randers Musikskole
5798004316009 Museum Østjylland
5798004314753 Fritidscentret
5798004316252 Værket
5798004316320 Udbyhøj Lystbådehavn
5798004316405 Kulturregion Østjysk Vækstbånd
5798004316436 Særbevilling Børns møde med musik/kunst

Social og arbejdsmarked

Center for psykiatri og socialt udsatte

5798004295762 Mestringsvejledning psykiatri
5798004295717 Støtte- og kontaktpersonordning psykiatri
5798004295779 Støttecentrene psykiatri
5798004295755 Paderuphus
5798004295908 Vester Tværvej
5798004295748 Støttecentre og Vester Tværvej psyk. fælles
5798004295700 Psykiatri og udsatte myndighed, køb af pladser
5798004300558 Psykiatriens hus
5798004293119 Center for Psykiatri og udsatte fælles
5798004293171 Rusmiddelcenter Randers
5798004295816 Boliger Blommevej
5798004293881 Hjørnestenen
5798004296806 Perron 4
5798004293942 Ladegården
5798004300817 Mestringsvejledning og SKP Socialt Udsatte
5798004331972 Mestringsvejledning og SKP Socialt Udsatte fælles
5798004295830 Psykiatri og udsatte myndighed - personale

Center for handicap og myndighed

5798004296943 Centerleder for handicap og myndighed
5798004300596 Botilbuddene i Randers, fælles
5798004293645 Botilbuddet Harridslev
5798004295502 Botilbuddet Neptunvej
5798004295519 Neptunhus
5798004293522 Botilbuddet Høvejen
5798004293584 Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej
5798004293638 Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej, bygning/rengøring
5798004293621 Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej, køkken
5798004294130 Botilbuddet Kastaniebo
5798004284650 Lucernevejens børnehave
5798004294178 SIBU - Egelunden
5798004294147 SIBU - Spiren
5798004294154 SIBU - Udsigten
5798004294161 SIBU - Køkkenet
5798004294222 Terapeuter for rehabilitering
5798004294345 Familiekonsulenterne
5798004300657 Børnehandicap myndighed personale
5798004303252 Handicap voksen myndighed personale
5798004295854 Køb af pladser, handicap børn (SEL-ydelser)
5798004300183 Køb af pladser, handicap voksen (SEL-ydelser)
5798004332108 Udgifter BPA § 96 socialområdet
5798004295847 Børnehandicap § 41 udgifter

Center for autisme, senhjerneskadede og læring

5798004332092 Centerleder for autisme, senhjerneskadede og læring, fælles
5798004293829 Holbergstien
5798004293843 Holbergstien, pedellen
5798004293836 Holbergstien Køkken
5798004293812 Holbergkollegiet
5798004332382 Botilbuddet Bredgade og Svalegangen
5798004306086 Autisme og STU fælles
5798004293348 CSV
5798004300770 Markedsgade
5798004315576 Dagtilbud autisme Marienborgvej
5798004305638 Autismecentret Gl. Stationsvej
5798004300732 Mestringsvejledning autisme
5798004294277 Boligerne Lene Bredahls Gade
5798004300589 Hjernecenter Randers
5798004297001 Små bofællesskaber/mestringsvejledere
5798004293461 Aktivitetscenter Randers
5798004294697 Aktivitets- og fritidskoordinator
5798004293287 CBR - Center for Beskæftigelse og Rehabilitering
5798004294499 Lærings- og kompetencecenter fælles
5798004295205 Gaia
5798004296905 Handicapværestedet klub 85
5798004295946 Ledsageordning
5798004295823 Socialområdet tværgående team

Øvrige

5798004279342 Borgerservice (folkeregister, vielser, information, kasse)
5798004301258 Borgerservice, pension

5798004300503 Ydelseskontoret
5798004300619 Boligsocial

5798004304860 Jobcenter, Integration
5798004305072 Jobcenter, administration 
5798004305126 Jobcenter (lægeerklæringer) 
5798004305171 Forsikrede ledige

5798004296608 Sprogcenter Randers

5798004300282 Social- og arbejdsmarkedssekretariat
5798004304570 Mellemkommunal refusion boligstøtte og førtidspension, LAB og LAS ydelser
5798004300152 Jobcenter, kontrakter
5798004300299 Center for drift og udvikling
5798004278611 Center for levemiljøer fælles

5798004300312 Anlæg på Socialområdet

Udvikling, miljø og teknik

Ejendomsservice

5798004330937 Ejendomsservice
5798004331286 Ejendomsservice, Team Bygningsvedligehold
5798004331019 Ejendomsservice, Team Energi og Drift
5798004331040 Ejendomsservice, Vagt og Sikring
5798004331071 Ejendomsservice, Legepladsområdet
5798004331194 Ejendomsservice, Køretøjer og Brændstof
5798004278598 Ejendomsservice, Låseservice
5798004330753 Ejendomsservice, projektering og arealforvaltning
5798004279700 Trykkeriet
5798004279670 Rådhusservice
5798004279502 Kantine
5798004330555 Distrikt Nord - Teknisk Service
5798004330586 Distrikt Nord - Rengøring
5798004331385 Distrikt Nord – Forbrugsafgifter
5798004331408 Distrikt Nord – Renovation
5798004331422 Distrikt Nord – Tekniske abonnementer
5798004330654 Distrikt Syd - Teknisk Service
5798004330685 Distrikt Syd - Rengøring
5798004331446 Distrikt Syd – Forbrugsafgifter
5798004331460 Distrikt Syd – Renovation
5798004331484 Distrikt Syd – Tekniske abonnementer
5798004330807 Distrikt Øst - Teknisk Service
5798004330838 Distrikt Øst - Rengøring
5798004331521 Distrikt Øst – Forbrugsafgifter
5798004331545 Distrikt Øst – Renovation
5798004331569 Distrikt Øst – Tekniske abonnementer
5798004330883 Distrikt Vest - Teknisk Service
5798004330906 Distrikt Vest - Rengøring
5798004331644 Distrikt Vest – Forbrugsafgifter
5798004331668 Distrikt Vest – Renovation
5798004331682 Distrikt Vest – Tekniske abonnementer

Øvrige enheder - udvikling, miljø og teknik

5798004330258 Udvikling, Miljø og Teknik - sekretariat 
5798004279564 Erhverv
5798004331255 Fast ejendom
5798004331132 Fast ejendom (husleje mv.)
5798004302262 Arealer og forpagtninger
5798004333501 Kirkegårde
5798004332757 Materielgården
5798004331842 Affaldsterminal
5798004331750 Affald & Genbrug
5798004330005 Plan
5798004331507 Veje og trafik
5798004331613 Randers Fjords Færgefart
5798004334041 Natur
5798004334300 Byggesag og BBR
5798004334423 Randers Naturcenter
5798004334522 Naturvejleder
5798004334621 Natur og Miljø
5798004330722 Miljø