Iværksætterordning

Business Randers står for kommunens service over for iværksættere, når det gælder iværksættervejledning.

Overvejer du at starte virksomhed, eller er du allerede i gang?

I Randers Kommune satses der på at understøtte iværksætteriet. Derfor har man iværksat en række initiativer, der skal gøre det nemmere for borgere, at starte deres egen virksomhed.

Studerende

Allerede i folkeskolen kan de unge støde på denne indsats. Randers Kommune og Business Randers støtter op omkring Projekt Selvstændig, hvor unge mennesker får en ekstra hjælp i bestræbelserne på at skabe deres egen virksomhed.

Når man starter på en ungdomsuddannelse sørger Randers Kommune sammen med Business Randers, VIA University College og Erhvervsakademiet Dania for, at man kan benytte Studentervæksthuset "VækstVærket", der tilbyder studerende med interesse for iværksætteri og innovation at deltage i kurser, workshops m.m. og få kvalificeret hjælp til at udvikle og realisere idéer og forslag til nye værdibaserede aktiviteter.

Som ung kan du også studere iværksætteri. Business Randers har i samarbejde med Tradium udviklet en uddannelse specifikt til iværksættere, der giver dig et godt udgangspunkt for at lykkedes med at få succes som iværksætter.

Iværksættervejledning

Generelt er iværksætterindsatsen i Randers Kommune knyttet til to operatører:

Business Randers har en lang række tilbud, som iværksættere kan benytte sig af. Du vil blive henvist til relevante rådgivere som kan informere dig om bl.a. forretningsplan, markedsføring, økonomi, budgetter, love og regler, overtagelse, videreudvikling osv. Du kan også løbende deltage i workshops og på kurser, hvor du møder andre iværksættere, revisorer, advokater, salgs- og marketingskonsulenter m.fl. Derudover har du mulighed for at komme med i et mentorforløb, hvor du får støtte til din personlige professionelle udvikling. Hvis du har behov for specifik og specialiseret rådgivning og sparring indenfor din branche vil Business Randers henvise dig til Erhvervshus Midtjylland, der også administrerer en række støtteordninger og tilskud.

For kontakt til Business Randers' iværksættervejledning kan du kontakte iværksætterkonsulent Jesper Lieberknecht, Business Randers på jl@businessranders.dk.

Randers Kommune understøtter en særlig indsats indenfor iværksætteri i turismebranchen som en del af et regionalt initiativ. Business Randers og VisitRanders kan formidle kontakt til interesserede.

Randers Kommune har som de første og eneste i Danmark lavet en iværksætterpark "Business Park Randers". Iværksættermiljøet er drevet i henhold til elitesportens principper, og interesserede kan rette henvendelse til Business Park Randers.

Derudover er der i Randers Kommune en række private initiativer. Disse initiativer fungerer oftest som kontorhoteller, hvor de indlogerede iværksættere kan netværke og modtage iværksættervejledning fra private konsulenter. Selvom Randers Kommune ikke kan give driftstilskud til sådanne operatører samarbejder kommunen gerne om iværksætterservicen, når det er muligt.