PAU-elever

Pædagogisk assistentuddannelsen (PAU) er en uddannelse hvor teori og praksis hænger tæt sammen.

Som pædagogisk assistentelev (PAU) i Randers Kommune, bliver du uddannet til at arbejde indenfor det pædagogiske område. Med uddannelsen vil du opnå indsigt i og forståelse for den tilgang, der kræves som professionel pædagogisk medarbejder – både indenfor normalområdet og specialområdet.

Som pædagogisk assistentelev kan du f.eks. komme til at arbejde inden for:

 • Daginstitutionsområdet
 • SFO
 • Specialområdet
 • Dagplejen 

Læs mere om uddannelsen herunder.

Elevtiden er på 2 år og 1 ½ måned.

Uddannelsens forløb ser således ud:

 • 1. Praktik i 1 mdr. i en af kommunens daginstitutioner
 • Skoleperiode 
 • 2. Praktik i 6 mdr. (samme sted som tidligere)
 • Skoleperiode 
 • 3. Praktik i 6 mdr. Daginst, SFO, Special el. udland
 • Skoleperiode – færdiggørelse af uddannelsen

Uddannelsen er tilrettelagt, så du skiftevis er i skole og praktik. Du vil således få mulighed for, at bruge den teoretiske viden i praksis på en arbejdsplads.

Vi er meget optaget af at give eleverne et sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på ansvar, motivation og læring. Derfor indgår vi aktivt i uddannelsen, og bekymrer os om den enkelte elev.

I dine praktikperioder får du en vejleder, som vil kunne vejlede dig med dine praktikmål. Du vil også lære, hvordan det er at være en del af en arbejdsplads i Randers Kommune, og løfte kerneopgaven sammen med dine kolleger. Det sker gennem ansvar, udvikling og læring.

I skoleperioden vil du modtage undervisning inden for fag som: psykologi, pædagogik, aktivitets- og kulturfag, udvikling og refleksion over egen professionelle rolle.

Du vil have mulighed for at vælge talentspor og påbygning. (Info SOSU-skolen)

Nye fag:

 • Natur og ude liv
 • Digital kultur
 • Bevægelse og idræt
 • Sundhed i den pædagogiske praksis

Randers Kommune ansætter elever 1 gang årligt med opstart august. Som elev er du ansat på fuld tid med 37 timer pr. uge.

I skoleperioden skal du følge dit skoleskema.

I praktikperioden skal du følge ugeplanen fra institutionen med 34 timer pr. uge + 3 timer til forberedelse, personalemøder, vejledning m.m.

Løn

På hovedforløbet får du elevløn. Lønnen er fastsat, ud fra hvilken alder du har, når du søger ind på uddannelsen. Der er forskelligt lønniveau, som følger disse alderstrin:

 • Under 18 år
 • Over 18 år
 • Over 25 år
 • Over 25 år med erfaring - her er der måske mulighed for at søge voksenelevløn.

Det er en forudsætning, at du har gennemført og bestået grundforløb GF 2 eller er realkompetence vurderet på Social og Sundhedsskolen. Se mere på Randers Social- og Sundhedsskoles hjemmeside.

Hvis du er over 25 år søger du uddannelsen som EUV-elev. Hvis du vil vide mere om dette forløb kan du kontakte Social og Sundhedsskolen i Randers for at blive kompetencevurderet.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler efter ansøgningsfristens udløb.

Vores forventninger til kommende elever er:

 • Du er stabil og fleksibel
 • Du deltager aktivt i undervisning og praktik
 • Du selv er ansvarlig for din uddannelse
 • Du er bevidst om din tavshedspligt og overholder den
 • Du arbejder efter Randers Kommunes værdier

Pædagogisk assistent uddannelsen henvender sig til dig, som gerne vil være på en arbejdsplads og lære et fag samtidig med, at du tager en uddannelse.

Ansøgning til hovedforløbet foregår digitalt på Randers Kommunes hjemmeside under ledige job.

Næste optag er 2023.
Der er mulighed for at søge stillingerne fra marts 2023

Inden du ansøger skal du have følgende klar til at uploade i forbindelse med ansøgningen:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamensbeviser for skolegang, herunder bevis for gennemført GF2 eller realkompetencevurdering (RKV)
 • Referencer/udtalelser

Vil du vide mere så kontakt Birthe Bøgild på tlf. 23363119