Mangfoldighed

I Randers Kommune er der plads til alle. Vi omfavner mangfoldighed og ser forskelle som en styrke, der bidrager til nye perspektiver, flere kompetencer og mere viden.

Vi ønsker derfor, at sammensætningen af vores medarbejdere afspejler diversiteten i samfundet.

I Byrådets Vision 2030 står der blandt andet, at:

”Vi gør det på en måde, hvor der er fokus på mennesker, og hvor alle får mulighed for at bidrage med det, de kan.”

Vi sætter handling bag visionerne. Vi arbejder for at skabe arbejdspladser med en respektfuld og ligeværdig kultur, hvor alle føler sig inkluderet i fællesskabet, og den enkeltes behov tilgodeses. Derfor møder vi folk fordomsfrit, anerkender forskelligheder, udfordrer stereotyper og siger fra overfor diskriminerende adfærd. Dette kommer blandt andet til udtryk i vores Personale- og Ledelsespolitik samt i strategier og initiativer på de enkelte fagområder.