Børn og Skole

Her kan du finde kontaktoplysninger til Børn og Skole-forvaltningen.

Børn og Skole
Telefon: 8915 1787
E-mail: born.og.skole@randers.dk

Børnechef
Dorte Brøns
Telefon: 8915 1417
E-mail: Dorte.Broens@Randers.dk

Skolechef
Jesper Kousholt
Mobil: 2199 8573
E-mail:jesper.kousholt@randers.dk 

Familiechef
Ann Hermansen
E-mail: born.og.skole@randers.dk

Underretning

Hvis du vil underrette kommunen om en bekymring for et barn eller en ung, kan du underrette her.

Nyttige links