Børn og Skole

Her kan du finde kontaktoplysninger til Børn og Skole-forvaltningen.

Børn og Skole
Tlf.: 4028 9026
E-mail: born.og.skole@randers.dk

Direktør Børn og Skole
Carsten Otte
Tlf.: 2173 5749 
E-mail: Carsten.Otte@randers.dk

Dagtilbudschef
Lars Lynghøj
E-mail: Lars.Lynghoj@randers.dk

Skolechef
Morten Lyhne Lodberg Sørensen
Tlf.: 2946 9612
E-mail: morten.lyhne.lodberg.sorensen@randers.dk

Familiechef
Peter Mikael Andreasen
E-mail: Pma@randers.dk

Sekretariatschef
Lone Beltoft Clausen
E-mail: Lone.beltoft.clausen@randers.dk

Økonomi- og administrationschef
Kenneth Koed Nielsen
E-mail: Kenneth.koed.nielsen@randers.dk

Underretning

Hvis du vil underrette kommunen om en bekymring for et barn eller en ung, kan du underrette her.

Nyttige links